Archive | F_Övrigt

Thulinmedaljörer 2017

Flyg- och rymdtekniska Föreningen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har 2017 beslutat utdela Thulinmedaljen i silver till Per Bodin och Mikael Petersson. Medaljerna utdelas vid Flyg- och rymdtekniska Föreningens årsmöte 11 maj. Läs mera i pressmeddelandet: Pressmeddelande – Thulinmedaljörer 2017

Continue Reading

FTF tidskrift Bevingat

Flyg- och rymdtekniska föreningen (FTF) utger tidskriften Bevingat med 5-6 nr per år. Bevingat innehåller nyheter inom flyg-och rymdteknik i lätt tillgänglig form. Redaktör är Ulf Olsson, fd Teknisk direktör på Volvo Aero (numera GKN Aerospace Engines). Årets första nr 2017-1 är ute nu. Bevingat kan laddas ner från FTF hemsida Länk till FTF Bevingat Det finns också […]

Continue Reading

Ökning av NFFP möjliggör internationella satsningar

I 2016 års strategiska innovationsagenda för flyg, NRIA Flyg 2016, var inrättandet av ett internationellt flygforskningsprogram en av våra huvudrekommendationer. Nu verkar önskemålet realiseras genom en förväntad ökning av det nationella flygforskningsprogrammet NFFP. De strategiska satsningar som flygteknikområdet gör med Brasilien och Storbritannien behöver möjliggöras och stärkas från offentligt håll. I NRIA Flyg 2016 argumenterade Innovair för en offentlig […]

Continue Reading

Returmöte i akademiskt utbyte med Brasilien

I februari tar Sverige emot en delegation från brasiliansk akademi som svar på den svenska delegation bestående av våra sex ledande universitet/högskolor som våren 2016 besökte Brasilien. Det akademiska utbytet är en del i det större långsiktiga samarbete som inleddes med näringsminister Dambergs besök i Brasilien 2015 tillsammans med företrädare för flyg-, skogs- och gruvinnovation. Under besöket togs initiativ till bildandet av en bilateral flygteknisk högnivågrupp på statssekreterarnivå och […]

Continue Reading

Svensk flygstrategi 2017

Regeringen har januari 2017 presenterat ”En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens Transportsystem”. Ta del av dokumentet på regeringens hemsida via denna länk: http://www.regeringen.se/49005b/contentassets/661596dee93f47f397f45dfb59bb9171/en-svensk-flygstrategi—for-flygets-roll-i-framtidens-transportsystem.pdf eller ladda ner som PDF: HÄR NOTERA referenser till Innovair och NRIA Flyg 2016 i avsnitten 2.6 och 2.7 (sid 28-31)

Continue Reading

Nytt projekt för nationell & regional klustersamverkan

Tillväxtverket har nyligen beslutat att genom EU-medel finansiera ett projekt för att lyfta svensk flyg- och rymdindustri i Sverige. Projektet handlar om att utveckla en nationell plattform för klustersamverkan inom flyg- och rymdteknik och startar med regionala noder i Region Östergötland och Västra Götaland, två regioner som är starka inom flyg- och rymdteknik. Läs mera […]

Continue Reading

NFFP7 – seminarium 2017-01-27

Ett uppstartsseminarium för NFFP7 hölls i Stockholm den 27/1 2017. Hela inbjudan här: nffp-seminarium-2017-inbjudan Förmiddagens presentationer kan laddas ner här: Innovair/NFFP i ett större sammanhang – Anders Blom, Innovair NFFP170127_NFFP i ett sammanhangAnders Blom NFFP 7 inriktning – Mats-Olof Olsson, FMV NFFP170127_ NFFP7 inriktning_ Mats-Olof Olsson Saab strategi och målbild – Lars Sjöström, Saab NFFP170127_Saab strategi och […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved