Archive | A_INNOVAIR

Swedish Open Innovation Learning Week June 2015

Swedish Open Innovation Learning Week was held June 7-12 2015 with the goal to promote and develop technical cooperation between Sweden and Brazil. The participants visited and had lectures and exchange in three Swedish cities Stockholm, Linköping and Göteborg. The event was organized by CISB – The Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre www.cisb.org.br/index.php?lang=en A summary from […]

Continue Reading

Inbjudan – Slutseminarium Triple Use 12 mars

Triple Use fas 3 – slutseminarium och demo 12 mars i Ulricehamn Den 12 mars genomförs slutseminariet för Triple Use i AP&T:s lokaler i Ulricehamn. Seminariet utgör avslutningen av projektet ”Triple Use – Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer, fas 3” där en samverkan mellan fordonsindustrin, flyg och infrastrukturbranscherna resulterat i produkt- och teknikdemonstratorer på nivåerna TRL 5-6. […]

Continue Reading

DEBATTINLÄGG OM INNOVATIONSPOLITIK

På Svenska Dagbladet Brännpunkt fanns 2014-10-10 följande debattinlägg om innovationspolitik från Stefan Fölster m fl. med rubriken “Stöd till universitet ger inte tillräckligt”: Stöd till universitet ger inte tillräckligt _ SvD 141010 I en replik 2014-10-17 lyfte Anders Blom, Programdirektör INNOVAIR, fram samverkan inom flygteknikområdet: Samverkan nyckeln till innovationer _ Brännpunkt _ SvD 141017

Continue Reading

PRESENTATIONER INNOVAIR ÅRSMÖTE

Presentationerna vid INNOVAIR årsmöte 140924 kan laddas ner här. Program Innovair årsmöte 140924 09.00 Inledning: Anna Wilson – Svenskt Flyg INNOVAIR ÅM 140924 Svenskt Flyg Anders Blom – Innovair INNOVAIR ÅM 140924 Inledning.A.Blom 09.20 Översikt av de strategiska innovationsprogrammen: Marie Wall – Vinnova INNOVAIR ÅM 140924 Vinnova Strat Inn Progr 09.50 NFFP: Mats-Olof Olsson – FMV INNOVAIR ÅM 140924_NFFP-pres_Mats-Olof Olsson […]

Continue Reading

INNOVAIR årsmöte 24 september 2014

INNOVAIR årsmöte äger rum onsdagen 24 september 2014 Plats: Norra Latin, Stockholm Programmet kan laddas ner här: Program Innovair årsmöte 140924 Platsantalet är begränsat – anmälan om önskemål att delta snarast till: anders.blom@innovair.org Tillgängliga platser utöver inbjudna fördelas efter ”first come first serve basis”

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved