Archive | D_Arenor/SMF

Innovair i Tyskland

Innovair hos tyska näringsministeriet Under de senaste åren har Innovair byggt upp hållbara bilaterala samarbeten med Brasilien och Storbritannien. Nu står Tyskland på tur. Under den tyska förbundskanslern Angela Merkels statsbesök i Sverige 31 januari i år fastställde regeringskansliet ett nationellt intresse för ett ökat svenskt samarbete med Tyskland. Detta har Innovair uppmärksammat: 6 april besökte företrädare för […]

Continue Reading

CAM2 – Nytt centrum för additiv tillverkning

Chalmers och Linköpings universitet har tillsammans med tre andra akademiska partner beviljats 36 miljoner kronor från Vinnova för ett nytt kompetenscentrum för additiv tillverkning i metall. Centret får namnet Centre for Additive Manufacture – Metal (CAM2). Satsningen utgör en del av regeringens initiativ att skapa forskningsmiljöer i världsklass med syfte att stärka Sveriges konkurrens- och attraktionskraft. Additiv tillverkning kallas också […]

Continue Reading

“Miljö-FIA” nytt robotlabb för automation vid PTC

Som en följd av det historiska MoU-avtalet mellan EU-programmet Clean Sky och två svenska regioner som vi berättade om i vårt förra nyhetsbrev har nu ytterligare ett viktigt projekt startat. Projektet, som heter Demonstrationsmiljö för Flexibel och Innovativ Automation (Miljo:FIA), syftar till att etablera ett nytt laboratorium med inriktning mot automation vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan. Projektet samfinansieras mellan industrin, […]

Continue Reading

Samarbetet Sverige – Brasilien – ny analysrapport

Myndigheten Tillväxtanalys, som är en analysmyndighet under Näringsdepartementet, har genomfört en studie kring spillover-effekter genom samarbetet Sverige-Brasilien med fokus på Gripen-projektet. Ta del av rapporten ”Nurturing spillover from the Industrial Partnership between Sweden and Brazil – a case study of the Gripen project”. Rapport_2017_01_Nurturing spillover from the industrial partnership between Sweden and Brazil

Continue Reading

FTF tidskrift Bevingat

Flyg- och rymdtekniska föreningen (FTF) utger tidskriften Bevingat med 5-6 nr per år. Bevingat innehåller nyheter inom flyg-och rymdteknik i lätt tillgänglig form. Redaktör är Ulf Olsson, fd Teknisk direktör på Volvo Aero (numera GKN Aerospace Engines). Årets första nr 2017-1 är ute nu. Bevingat kan laddas ner från FTF hemsida Länk till FTF Bevingat Det finns också […]

Continue Reading

Digitaliseringens möjligheter – och möjliggörare

På DigiDemoDay på PTC Innovatum i Trollhättan 7 februari visade man upp digitaliseringens möjligheter för produktutvecklande och tillverkande industri. Evenemanget, som arrangerades av de strategiska innovationsprogrammen Innovair, Lättvikt, Produktion2030 och Metalliska material tillsammans med DINA-projektet, lockade ett knappt hundratal deltagare och var till stor del en inspirationsdag för svensk industri och akademi. Näringsdepartementet underströk under dagen att regeringen vill […]

Continue Reading

Vindtunnel i världsklass

Sedan mer än 15 år har Chalmers i samarbete med GKN Aerospace utvecklat experimentell aerodynamik för strömning kring utloppsledskenor. Genom åren har ett antal alltmer avancerade vindtunnlar utvecklats hand i hand med alltmer avancerad teknik för strömningssimulering (CFD). En nyinvigd vindtunnel möjliggör att strömningsprov kan genomföras på skalmodeller på ett realistiskt sätt, vilket är mycket […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved