GARTEUR

GARTEUR – Group for Aeronautical Research and Technology in EURope
GARTEUR bedriver gemensam forskning inom ett antal grundläggande flygtekniska områden under ett gemensamt MoU (Memorandum of Understanding) underskrivet av regeringarna i de sju ledande Europeiska flygländerna, nämligen Frankrike, Italien, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Sverige och Storbritannien.

GARTEUR är unikt i Europa i två avseenden; endaorganisation som har deltagare från både institut och industri, enda organisation som bedriver flygteknisk forskning både avseende civila och militära applikationer.

I GARTEUR Council finns svenska ledamöter från FOI, FMV och VINNOVA.
GARTEUR bedriver tekniska projekt inom följande områden:
Aerodynamics
Aviation_Security
Flight Mechanics, Systems and Integration
Helicopters
Structures and Materials
I koordineringsgrupperna (Groups of Responsables) finns representanter från båda forskningsorganisationer och industri. Svenska representanter i dessa grupper framgår av GARTEURs hemsida.
Ett stort antal tekniska forskningsrapporter finns tillgängliga och kan laddas ner via GARTEUR hemsida (under resp. teknikområde).

GARTEUR hemsida: www.garteur.org

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »