Partners och stadgar

Stadgar för INNOVAIR: INNOVAIR_stadgar2015
Följande företag, organisationer och myndigheter är INNOVAIR partners:

Svenskt Flyg
www.svensktflyg.se

SAAB AB – Saab Aeronautics
www.saabgroup.com

GKN Aerospace Engine Systems
www.gknaerospace.se

Nordic Aircraft AB
www.nordicaircraft.com

Brogren Industries
www.brogrenindustries.com

KTH – Kungliga Tekniska Högskolan
www.kth.se

Chalmers
www.chalmers.se

FM- Försvarsmakten
www.forsvarsmakten.se

FMV- Försvarets Materielverk
www.fmv.se

FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut
www.foi.se

Swerea SICOMP AB
www.swerea.se/sicomp

Swerea IVF AB
www.swerea.se/ivf/

Mera om flygteknikaktiviteter hos INNOVAIR partners finns under rubriken SVENSK FLYGTEKNIK AKTÖRER.

Andra aktörer inom svensk flygteknik är välkomna att ansluta sig som INNOVAIR partners. Kontakta Anders Blom, Programdirektör INNOVAIR; Email: anders.blom@innovair.org

 

 

 

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »