Organisation

Styrelse
Henrik Littorin, Svenskt Flyg (Ordförande)
Anders Blom, FOI  (Programdirektör – föredragande)
Mats Palmberg, Saab
Henrik Runnemalm, GKN
Rickard Stridh, Försvarsmakten
Magnus B. Larsson, FMV
Tomas Grönstedt, Chalmers
Hans Hansson, SWEREA
Börje Andermård, Brogren Industries
Petter Bladh, Nordic Aircraft AB
Adjungerad:
Sanna Edlund, Vinnova

Arbetsgrupp
, som möts en gång per månad med representanter från:
Saab (Lars Sjöström, Tomas Ireman, Göran Bengtsson, Maria Weiland)
GKN (Robert Lundberg, Patrik Johansson)
FM (Rickard Stridh, Mattias Hansson)
FMV (Mats-Olof Olsson, Björn Jonsson)
FOI (Neda Tooloutalaie)
Swerea/IVF (Elis Carlström, Cecilia Ramberg)
Swerea/SICOMP (Bengt Wälivaara)
KTH (Dan Henningson, Mats Åbom, Dan Zenkert, Ardeshir Hanifi)
LiU (Petter Krus)
Trafikverket (Marie Fridolin)
Luftfartsverket (Gunnar Olsson)
Aerospace Cluster Sweden (Göran Berlemo)
Adjungerade:

VINNOVA (Sanna Edlund, Martin Svensson, Christina Kvarnström)
Näringsdepartementet (Richard Vesterberg, Catharina Zajcev)

Kommunikationsgrupp:
Anders Blom, INNOVAIR
Hannes Carl Borg, GKN
Carl-Henrik Arvidsson, Saab
Gunnar Linn, Linnkonsult AB

Programdirektör: Anders Blom
Email: anders.blom@innovair.org
Bitr. Programdirektör: Björn Jonsson
Email: bjorn Jonsson@fmv.se
Sekreterare & webmaster: Anders Gustafsson
Email: webmaster@innovair.org

Representerade organisationer/företag med länkar
Svenskt Flyg www.svensktflyg.se
Saab www.saabgroup.com
GKN www.gknaerospace.se
FM www.forsvarsmakten.se
FMV www.fmv.se
FOI  www.foi.se
Chalmers www.chalmers.se
KTH www.kth.se
LiU www.liu.se
SWEREA/Sicomp www.swerea.se/sicomp  
SWEREA/IVF www.swerea.se/ivf
Swedish Aeronatical Research Center (SARC) www.sarc.center
Aerospace Cluster Sweden (ACS) www.aerospaceclustersweden.com
Brogren Industries www.brogrenindustries.com
Nordic Aircraft AB www.nordicaircraft.com
VINNOVA www.vinnova.se
Trafikverket www.trafikverket.se

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »