Organisation

Styrelse
Henrik Littorin, Svenskt Flyg (Ordförande)
Anders Blom, FOI  (Programdirektör – föredragande)
Mats Palmberg, Saab
Henrik Runnemalm, GKN
Rickard Stridh, Försvarsmakten
Magnus B. Larsson, FMV
Tomas Grönstedt, Chalmers
Hans Hansson, SWEREA
Börje Andermård, Brogren Industries
Petter Bladh, Nordic Aircraft AB
Adjungerad:
Sanna Edlund, Vinnova

Arbetsgrupp
, som möts en gång per månad med representanter från:
Saab (Tomas Ireman, Göran Bengtsson, Maria Weiland)
GKN (Robert Lundberg, Patrik Johansson)
FM (Rickard Stridh, Mattias Hansson, Patrik Stensson)
FMV (Mats-Olof Olsson, Björn Jonsson)
FOI (Neda Tooloutalaie)
Swerea/IVF (Elis Carlström, Cecilia Ramberg)
Swerea/SICOMP (Bengt Wälivaara, Marie Jonsson)
KTH (Dan Henningson, Mats Åbom, Ardeshir Hanifi)
LiU (Petter Krus, Svjetlana Stekovic)
Chalmers (Tomas Grönstedt)
Trafikverket (Marie Fridolin)
Luftfartsverket (Gunnar Olsson)
Aerospace Cluster Sweden (Göran Berlemo)
Adjungerade:

VINNOVA (Sanna Edlund, Martin Svensson, Christina Kvarnström)
Näringsdepartementet (Catharina Zajcev)

Kommunikationsgrupp:
Anders Blom, INNOVAIR
Hannes Carl Borg, GKN
Carl-Henrik Arvidsson, Saab
Anna Wilson, SAS
Gunnar Linn, Linnkonsult AB

Programdirektör: Anders Blom
Email: anders.blom@innovair.org
Bitr. Programdirektör: Björn Jonsson
Email: bjorn Jonsson@fmv.se
Sekreterare & webmaster: Anders Gustafsson
Email: webmaster@innovair.org

Representerade organisationer/företag med länkar
Svenskt Flyg www.svensktflyg.se
Saab www.saabgroup.com
GKN www.gknaerospace.se
FM www.forsvarsmakten.se
FMV www.fmv.se
FOI  www.foi.se
Chalmers www.chalmers.se
KTH www.kth.se
LiU www.liu.se
SWEREA/Sicomp www.swerea.se/sicomp  
SWEREA/IVF www.swerea.se/ivf
Swedish Aeronatical Research Center (SARC) www.sarc.center
Aerospace Cluster Sweden (ACS) www.aerospaceclustersweden.com
Brogren Industries www.brogrenindustries.com
Nordic Aircraft AB www.nordicaircraft.com
VINNOVA www.vinnova.se
Trafikverket www.trafikverket.se
Luftfartsverket lfv.se
Swedavia swedavia.se
SAS sas.se

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »