Kompetenskluster

Kompetenskluster akademi – institut – industri
Ett arbete har inletts inom ramen för NFFP att etablera kompetenskluster inom olika teknikområden och relaterade till Saab:s resp. GKN:s verksamheter. Målet är att vidareutveckla klusterverksamheten så att denna blir ett naturligt verktyg inom NFFP/INNOVAIR för att driva flygforskning internationellt och med en bredare syn på verksamheten dvs samverkan mellan industri, SME, akademi och institut.

Följande kompetenskluster har definierats:

Kluster inom NFFP – Saab
– Konceptmetodik / Christopher Jouannet
Cluster Concept methods and System of System methods
– Samverkande system / Lars Rundqwist
Cluster Cooperating Systems
– Flygteknik / Roger Larsson
Cluster Aeronautical Engineering  Klusterområde Flygteknik SV
Presentation vid kongressen FT2016: ft2016_roger_larsson_presentation_i13
– Avionikplattform Teknologi / Ingemar Söderquist
Cluster Avionic platform technology  Klusterområde_Avionikplattform SV
– HMI och Beslutsstöd / Jens Alfredsson
Cluster HMI and Decision Support  Klusterområde HMI och Beslutsstöd SV
– Sensorer – system och funktioner / Anders Höök
Cluster Sensors – system and functions
– Drift- och underhållsteknik / Olov Candell
Cluster Operation and Maintenance
– Struktur & produktionsteknik / Per Hallander och Christina Altkvist
Cluster Structures and Manufacturing Technology
Klusterområde Struktur produktionsteknik SV

Mailadress till Saab klusterledare ovan: fornamn.efternamn@saabgroup.com
Om adressen inte fungerar kontakta INNOVAIR anders.blom@innovair.org


Kluster inom NFFP – GKN
Översiktsbilder 2018-06: GKN R&T Clusters 2018-06 

– Motorsystem / Anders Lundbladh
Propulsion Systems
– Turbomaskiner / Hans Mårtensson
Turbomachinery
Presentation vid FT2016 kongressen: ft2016_hans_martensson_presentation_a13
– Livslängd / Tomas Månsson
Lifing methods
– Värdedriven utveckling / Johan Lööf
Cluster Value driven development
– Materialteknik (metalliska) / Geraldine Puyoo
Metallic materials
– Produktionssystemutveckling / Anders Rosell (tf)
Manufacturing systems & processes
– Kompositer i flygmotorer / Spyros Tsampas
Composite materials

Mailadress till GKN klusterledare ovan: fornamn.efternamn@gknaerospace.com
Om adressen inte fungerar kontakta INNOVAIR anders.blom@innovair.org


PRESENTATIONER KRING KOMPETENSKLUSTER:

Presentationer vid NFFP7-seminarium 2017-01-27:
NFFP170127_Saab Klusterledare och uppgifter_Jens Alfredson
NFFP170127_GKN Klusterledare och uppgifter_Johan Vallhagen

Presentation vid INNOVAIR årskonferens 2016:
Tekniska Klusters-Lessons learned:
innovair-arskonferens-20-sept-2016_klusters-lessons-learned_-vallhagen

Presentation vid INNOVAIR årsmöte 2015: INNOVAIR ÅM 150922 P14_NFFP_kluster

Klusterledarutveckling hösten 2014 – sammanfattande presentationINNOVAIR-Klusterledarutveckling-2014-09

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »