Militära FoT-program

Försvarsmaktens forskning- och teknikutveckling (FoT) har som övergripande målsättning att:
– Stödja den fortsatta realiseringen av ett flexibelt och tillgängligt insatsförsvar
– Bidra till handlingsfrihet inför framtida beslut
– Nyttiggöras inom FM insatsverksamhet

En sammanfattande presentation 2015-09: INNOVAIR ÅM 150922 P11_FM_Presentation Innovair 150922
En sammanfattande presentation 2017-09: Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Stridh_Försvarsmaktens FoU

Verksamheten är indelad i följande 13 FoT-områden:
– Telekrig
– Sensorer och signaturanpassning
– Flygteknik med Elektronik & Byggsätt
– Ledning och MSI
– Modellering och simulering
– Vapen och skydd
– Undervattensteknik
– CBRN och Miljö
– Militär Profession
– Försvarsrelaterad medicin
– Årligt Temaområde
– Transfer
– Samverkansprogrammet

Den flygrelaterade verksamheten finns främst inom området ”Flygteknik med Elektronik & Byggsätt” men också inom ett antal närliggande områden som:
– Ledning och MSI
– Sensorer och signaturanpassning
– Telekrig
– Vapen och skydd

De områden som ingår i verksamheten inom ”Flygteknik med Elektronik & Byggsätt” sammanfattas i följande bild.
FM FoT bild C

 

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »