Triple Use

Triple use fokuserar på samutveckling mellan civilt flyg, militärt flyg och andra näringsgrenar.

Svensk flygforskning är sedan länge inriktad på s. k. dual use, vilket innebär att forskning och demonstration inriktas på att tillgodose behov för både civil och militär flygutveckling. Om företag och akademi blir bättre på att sprida framforskad teknologi till andra branscher kan vi tala om triple use, vilket stärker svenskt företagande på alla nivåer. Dessa tankegångar utvecklades med illustrativa exempel i NRA Flyg 2010: Triple Use NRA Flyg 2010 Add p23-24

De forskningsarenor som etableras inom ramen for INNOVAIR innebär stora möjligheter till ökad samverkan mellan teknikområden och andra strategiska innovationsprogram. Företag från olika näringar utvecklar tillsammans med universitet/ högskola och institut en teknologiplattform, som kan användas för att utveckla produkter och tjänster inom respektive näringsgren. Vinsten är att gemensamma teknologier kan utvecklas till lägre kostnad än om dessa skulle utvecklas utan samverkan. Det skapas en samverkan inom svensk forskning, som ökar konkurrenskraften för deltagande i de tematiska områdena inom europeiska forskningsprogram.

Pilotprojekt
Ett pilotprojekt inom kompositområdet har som resultat av NRA Flyg 2010 startat för att skapa erfarenhet om samverkan mellan teknikområden.

Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer (Triple Use)
Projektet, som nu är inne på fas 3 (2013-2015), har drivits branschöverskridande med Volvo Cars, SAAB, GKN Aerospace, KTH, Swerea SICOMP och Compraser som projektpartners. Fas 3 är ett fortsättningsprojekt som möjliggör ett avgörande demonstrationssteg mot kommersiell tillämpning för den utveckling som gjorts under de två första faserna.
Se bifogad projektbeskriving: triple-use-fas-3_projektbeskrivning-hemsida
Projektet bedrivs inom lättviktsarenan LIGHTer www.lighterarena.se

Presentation kring Triple-Use projektet vid INNOVAIR årsmöte 2015: INNOVAIR ÅM 150922 P7_Triple Use_Innovair 22 sept

Ett sammanfattande blad (february 2016) om Triple-Use projektet finns här: Triple Use smf 2016-02

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »