Presentationer

INNOVAIR Årskonferens i Stockholm 2017-09-20 

Inbjudan och program: innovair-inbjudan-170905c

Välkomnande
Charlotte Brogren, Vinnova
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Brogren

Vad har hänt under året?

Anders Blom, Innovair
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Blom_Vägen framåt 2016-09
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Blom_INNOVAIR.utvärdering-170831

NFFP inklusive internationella satsningar och SMF-program
Mats-Olof Olsson, FMV
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Olsson_NFFP

Aerospace Cluster Sweden

Göran Berlemo, ACS
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Berlemo_ACS

Tillväxtverkets SVIFFT-projekt

Leif Johansson, Innovatum
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Johansson_SVIFFT_2.0

Regionfonderna – satsningar på flyg och samarbetsavtal med
EU Clean Sky 
Hans Fogelberg, VGR
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Fogelberg_Regionerna

Produktionsarenor, SMF-satsningar och samverkan andra SIP:

– Compraser Labs Bengt Wälivaara, Swerea SICOMP
– PTC Cecilia Ramberg, Swerea IVF
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Wälivaara-Ramberg_SMF _Arenor

Trafikverkets FoI-portfölj inom luftfartsområdet
Marie Fridolin, Trafikverket
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Fridolin_Trafikverket Luftfartsportföljen

Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling
Rickard Stridh, FM
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Stridh_Försvarsmaktens FoU

Internationalisering – Brasilien

Ulf Anderini, Saab
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Anderini_Internationell samarbete – Brasilien

Internationalisering – UK
Robert Lundberg, GKN
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Lundberg_UK-SE

SWE Demo – pågående projekt

Maria Weiland, Saab och Robert Lundberg, GKN
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Weiland_SAAB SWE Demo projektet
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Lundberg_GKN SWE Demo projektet
LÄNK till film om Open Rotor Provning: Open Rotor Safran
GKN:s delar syns mellam 28-45 sek, i montering och balansering)

Nästa generations transportsystem
Gunnar Frisk, Saab
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Frisk_Nästa generations transportsystem v1.03

Nationellt akademiskt forskningscenter för flygteknik

Dan Henningson, KTH
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Henningsson_SARCv2.2

Avslutning och vägen framåt
Anders Blom, Innovair
Innovair-årskonferens-20-sept-2017_Blom_Innovair-Vägen framåt


“SMF Flyg” Seminarium  2017-03-06

Inbjudan och program: innovair-inbjudan SMF-seminarium 6 mars

1/ Introduktion
Anders Blom, INNOVAIR
Bengt Wälivaara, Swerea/Sicomp SMF170306_1B_ Wälivaara

2/ Vinnovas SMF-program
2a. Jan Sandred, VINNOVA SMF170306_2A_VINNOVA-SMF Jan Sandred
2b. Per Lindqvist, EUSME support SMF170306_2B_EUSME_ Per Lindqvist

3/ Saab och GKN introducerar
3a. Saab – Maria Weiland
3b. GKN – Patrik Johansson SMF170306_3B_GKN_Patrik Johansson

4/ SMF Flyg – Deltagare berättar
4a.
Swerea/IVF – Mats Werke SMF170306_4A_Swerea_IVFmwe
4b.
Swerea/SICOMP – Konstantinos Giannadakis
SMF170306_4B_Swerea_Sicomp

4c. Brogrens –
Fredrik Olofsson SMF170306_4C_Brogrens
4d. Elitkomposit –
Erik Kullgren (presentation ej tillgänglig)
4e. Oxeon –
Andreas Martsman SMF170306_4E_Oxeon_Textreme
4f. Devex –
P-O Björnsson SMF170306_4F_Devex
4g. Nordic Aircraft –
Petter Bladh (presentation ej tillgänglig)
4h. Marströms –
Mikael Östensson SMF170306_4H_Marströms

5/ Aerospace Cluster Sweden
ACS och projekt”SVIFFT” – Anna Rehncrona, ACS
SMF170306_5A_ ACS och projekt SVIFFT

SMF Automationslab –  Marie Jonsson Swerea/Sicomp
SMF170306_5B_SMF Automationslabb

6/ NFFP 7: Internationella projekt och utlysningar
Mats Olof Olsson SMF170306_6_ NFFP7_M-O Olsson

7/ Projekt Sverige/Brasilien
Andre Bittencourt, LiU/Innovair SMF170306_7_ Sverige-Brasilien

8/ Workshop – tema ”Swe/UK”
Marie Jonsson, Swerea/Sicomp SMF170306_8_ Sverige-UK workshop

 


DigiDemoDay 2017-02-07

Program och inbjudan: INBJUDAN_DigiDemoDay
Presentationerna som hölls under dagen var:
Digitalisering för svensk industri
Johan Harvard, Näringsdepartementet

Den industriella digitaliseringskedjan
Henrik Runnemalm, GKN Aerospace Engine Systems AB

Introduktion av DINA, stationer
Niclas Stenberg, Swerea

Framtida utmaningar och behov – en teknisk roadmap för digitalisering av produktionsflöden
Ola Isaksson, Chalmers tekniska högskola


NFFP7 – seminarium 2017-01-27

Ett uppstartsseminarium för NFFP7 hölls i Stockholm den 27/1 2017.
Hela inbjudan här: nffp-seminarium-2017-inbjudan
Förmiddagens presentationer kan laddas ner här: 

Innovair/NFFP i ett större sammanhang – Anders Blom, Innovair
NFFP170127_NFFP i ett sammanhangAnders Blom

NFFP 7 inriktning – Mats-Olof Olsson, FMV
NFFP170127_ NFFP7 inriktning_ Mats-Olof Olsson

Saab strategi och målbild – Lars Sjöström, Saab
NFFP170127_Saab strategi och målbild NFFP7 Lars Sjöström

GKN strategi och målbild – Robert Lundberg, GKN
NFFP170127_GKN strategi och målbild NFFP7 Robert Lundberg

En klusterledares funktion och uppgifter – Jens Alfredson, Saab
NFFP170127_Saab Klusterledare och uppgifter_Jens Alfredson

En klusterledares funktion och uppgifter – Johan Vallhagen, GKN
NFFP170127_GKN Klusterledare och uppgifter_Johan Vallhagen

 


INNOVAIR Årskonferens i Trollhättan 2016-09-20 

Vad har hänt under året inkl. NRIA Flyg 2016; Anders Blom, Innovair
innovair-arskonferens-20-sept-2016-handelser-under-aret_anders-blom

NFFP inkl. internationella satsningar och SMF-program; Mats-Olof Olsson, FMV
innovair-arskonferens-20-sept-2016-nffp_mats-olof-olsson

Tekniska kluster – Lessons Learned; Johan Vallhagen, GKN
innovair-arskonferens-20-sept-2016_klusters-lessons-learned_-vallhagen

SWE Demo – pågående projekt
Robert Lundberg, GKN
innovair-arskonferens-20-sept-2016-swedemo-motor_robert-lundberg
Göran Bengtson, Saab
innovair-arskonferens-20-sept-2016-swedemo-saab_goran-bengtsson

Produktionsarenor, SMF-satsningar och samverkan andra SIP
Compraser: Bengt Wälivaara, Swerea Sicomp och
PTC Innovatum: Cecilia Ramberg, Swerea IVF
innovairs-arskonferens-20-sept-2016-arenorna_walivaara_ramberg

Västra Götalands Regionen (VGR) _ Introduktion Anders Carlberg
innovair-arskonferens-20-sept-2016-vgr-anders-carlberg
Regionfonderna – satsningar på flyg och samarbetsavtal med EU Clean Sky;
Hans Fogelberg, VGR innovair-arskonferens-20-sept-2016-vgr_hans-fogelberg

Hur minska bullret kring våra flygplatser?
Ulf Tengzelius, KTH Centrum för hållbar luftfart
innovair-arskonferens-20-sept-2016-flygbuller_projekt-saft_ulf-tengzelius

Avslutning och vägen framåt; Anders Blom, Innovair
innovair-arskonferens-20-sept-2016-vagen-framat_anders-blom

 


Almedalen 2016
Vid temadagen ”Aerospace Almedalen” 5 juli medverkade INNOVAIR i ett seminarium på eftermiddagen. Anders Blom presenterade då NRIA Flyg 2016. Saab (Lars Sjöström) och GKN (Linda Larsson) deltog också. Länk till detta seminarium: SEMINARIUM INNOVAIR
Hela dagens program finns HÄR.Presentationer 2016-02-17 då avtal mellan Clean Sky och två svenska regioner undertecknas vid en webbsänd ceremoni på Vinnova som kan ses: här
Speakers:
– Charlotte Brogren (Director General, Vinnova): Welcome/Introduction
– Hanna Bergdahl (Aeronautics R&I, Ministry for Enterprise and Innovation): Aeronautics in Sweden – Importance and Strategies for the Future
160217 Speech Hanna Bergdahl
– Anders Blom (Programme Director, Innovair): Positioning of Today’s MoU into the Swedish Innovation System for Aeronautics
160217 Blom Innovair presentation.MoUsigning CS
– Eric Dautriat (Director, Clean Sky Joint Undertaking): The Purpose of these MoUs and Expected Synergies. 160217 Dautriat Clean Sky slides for Innovair, Stockholm Se också videopresentation på annan sida: LÄNK
– Hans Fogelberg (Senior Advisor, Region Västra Götaland): Regional Strategy and Expected Synergies
160217 Clean Sky 2-VGR-Fogelberg
– Peter Larsson, Senior Advisor, Region Östergötland
160217 Presentation Region RÖ Peter Larsson
– Anna Rehncrona, Head of Operations, Aerospace Cluster Sweden: Regional Strategy and Expected SynergiesPresentationer vid temadag SMF Flyg 2016-02-11:

1/ Programmet för temadagen
1. SMF Flyg 160211 innovair-inbjudan-160122f

2/ Bakgrund och Introduktion
Mats-Olof Olsson 2. Inledning Arenauppföljning 160211 (1)

3/ SMF Flyg – ökad konkurrenskraft hos Svensk flygindustri
Bengt Wälivaara och Cecilia Ramberg 3. Resultat SMF Vinnova 2016-02-11

4/ Erfarenheter och resultat
4a/ Saab – Göran Bengtsson (inga bilder)
4b/ GKN – Robert Lundberg 4b. SMF utveckling_GKN_11 Feb_2016_for web
4c/ Brogren Industries – Fredrik Olsson 4c. Brogren Industries Pres 2016-02-11 utg 2
4d/ Tooltec – Christian Lindahl 4d. Tooltec SMF Flyg 2016 reviderad
4e/ HDL – Peter Alm 4e. HDL_vinnova 20160210
4f/ Flexprop – Carl-Otto Strömberg 4f. FlexProp Vinnova SMF Flyg 160211 officiell
6/ Inxide-förstudie Inxide_160207 SMF-Flyg
7/ Oxeon-förstudie Oxeon_SMF Flyg_Kurt Olofsson-reviderad


 

Presentationer vid INNOVAIRs årsmöte 2015-09-22

Vad har hänt under året: Anders Blom, Innovair
INNOVAIR ÅM 150922 P3_Innovair händelser under året 150922

NFFP inklusive internationella satsningar och SMF-program: Björn Jonsson, FMV
INNOVAIR ÅM 150922 P4_ 2015-09-22 NFFP innovair årskonferens

Produktionsarenor och samverkan andra SIP
Compraser: Bengt Wälivaara, Swerea Sicomp
INNOVAIR ÅM 150922 P5_CompraserLabs_Swerea_20150922
PTC Innovatum: Cecilia Ramberg, Swerea IVF
INNOVAIR ÅM 150922 P6_Arena_för_metallteknologi_PTC_Trollhättan_150921

Triple Use: Bengt Wälivaara, Swerea Sicomp
INNOVAIR ÅM 150922 P7_Triple Use_Innovair 22 sept

Från GF Demo till SWE Demo
Exempel på genomförda projekt:
Robert Lundberg, GKN
INNOVAIR ÅM 150922 P8_SWE DEMO _GKN_Robert_pdf
Maria Weiland, Saab
INNOVAIR ÅM 150922 P9_Saab GF-Demo Innovairs årsmöte 20150922
Utlysningen SWE Demo: Ebba Lindegren, Vinnova
INNOVAIR ÅM 150922 P10_SWE Demo utlysning 2015-09-22

Försvarsmakten och fortsatt forskning och teknikutveckling inom flyg:
Anders Foyer, FM INNOVAIR ÅM 150922 P11_FM_Presentation Innovair 150922

Aerospace Cluster Sweden: Yvonne Rosmark, näringslivschef Linköping kommun
INNOVAIR ÅM 150922 P12_ACS presentation Innovair Årsmöte 2015 Final

Regionfonderna – satsningar på flyg:
Henrik Runnemalm, GKN, och Peter Larsson, Region Östergötland
INNOVAIR ÅM 150922 P13a_VGR – GKN om PTC
INNOVAIR ÅM 150922 P13b_VGR – Clean Sky 2- 150924
INNOVAIR ÅM 150922 P13c_CleanSky2eng2_PL (2)

Presentation av nationella teknikkluster: Christopher Jouannet, Saab
INNOVAIR ÅM 150922 P14_NFFP_kluster

Strategisk innovationsagenda 2016 och diskussion: Anders Blom, Innovair
INNOVAIR ÅM 150922 P15_siaflyg2016-pres-150611a

Avslutning och vägen framåt Anders Blom, Innovair
INNOVAIR ÅM 150922 P16_Innovair vägen framåt 150922


 

Presentationer vid temadag ”Aerospace Almedalen” 2015-07-03.
Hela temadagens program på länken: http://www.aerospacealmedalen.se/
Anders Blom, Programdirektör Innovair: Innovair-Almedalen 2015
Lars Sjöström, Director Future Business Saab: Saab-Almedalen 2015
Henrik Runnemalm, Forskningschef GKN Aerospace: GKN-Almedalen 2015


 

Presentationer vid inspirationsseminarium SMF-Flyg 2015-03-04 


Presentationer vid INNOVAIRs årsmöte 2014-09-24

09.00 Inledning:
Anna Wilson – Svenskt Flyg INNOVAIR ÅM 140924 Svenskt Flyg
Anders Blom – Innovair INNOVAIR ÅM 140924 Inledning.A.Blom

09.20 Översikt av de strategiska innovationsprogrammen:
Marie Wall – Vinnova INNOVAIR ÅM 140924 Vinnova Strat Inn Progr

09.50 NFFP:
Mats-Olof Olsson – FMV INNOVAIR ÅM 140924_NFFP-pres_Mats-Olof Olsson

10.40 GF Demo:
Ebba Lindegren – Vinnova INNOVAIR ÅM 140924 GFDemo pres

11.00 Clean Sky 2:
Ron van Manen – EU INNOVAIR ÅM 140924 Clean Sky pres van Manen

12.00 Saabs strategi för CS2:
Göran Bengtsson – Saab INNOVAIR ÅM 140924_ Saab_in_Clean_Sky_2

12.15 GKNs strategi för CS2:
Robert Lundberg – GKN INNOVAIR ÅM 140924 GKN Aerospace Sweden AB in Clean Sky_final

13.30 SESAR samt Remote Towers:
Presentation av LFV eller Saab INNOVAIR ÅM 140924_SESAR 2020 och Remote TWR v1 handout

13.50 Presentation av några medlemsföretag i INNOVAIR
GKN – Henrik Runnemalm INNOVAIR ÅM 140924_GKN_Aerospace_public
Nordic Aircraft – Petter Bladh INNOVAIR ÅM 140924 Nordic Aircraft
Brogren Industries – Börje Andermårdh INNOVAIR ÅM 140924 Brogren industries

14.20 Produktionsarena PTC Innovatum:
Cecilia Ramberg – Swerea IVF INNOVAIR ÅM 140924 PTC_Produktionstekniskt_Centrum

14.35 Produktionsarena Compraser:
Bengt Wälivaara – Swerea Sicomp INNOVAIR ÅM 140924 CompraserLabs_Swerea

15.20 Satsningen SMF flyg:
Hans Hansson – Swerea Sicomp INNOVAIR ÅM 140924 SMF-satsning via Arenor

15.35 Militär FoI inom flygteknik:
Anders Foyer, Ella Carlsson-Sjöberg, Arne Norlander – FM INNOVAIR ÅM 140924 FM

16.15 Avslutning – Vad händer nu?
Anders Blom – Innovair INNOVAIR ÅM 140924 Avslutning.A.Blom

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »