Clean Sky

Clean Sky är ett så kallat Joint Technology Initiative (JTI), mellan flygindustrin och EC. Det är ett stort demonstratorprojekt som validerar teknologi till hög TRL-nivå (TRL 6). Demonstratorer för bland annat flygplansstrukturer och system samt motorer genomförs. Saab (Founding Member) och GKN (Associate Member) är strategiska partners i detta projekt. 25% av budgeten i Clean Sky fördelas via öppna utlysningar. Strategiska Partners som Saab och GKN formulerar ämnen och deltar även i själva utvärderingen av ansökningar i de öppna utlysningarna. Via dessa utlysningar, 16 till antalet, har flera svenska U/H/I och SMF kommit med i Clean Sky.
Clean Sky hemsida: http://www.cleansky.eu/
Sammanfattande broschyr om Clean Sky: Clean Sky at a Glance FINAL 2016-03

Länkar till information från GKN och Saab om deras medverkan i Clean Sky:
GKN november 2015: GKN länk
Saab december 2015: Saab länk

Clean Sky 2
Clean Sky 2 startade vid slutet av 2014. I Clean Sky 2 kommer ännu större integrerade plattformar att demonstreras utöver demonstratorer av samma kategori som i Clean Sky 1. Saab är Founding Member (leader) och med mycket stor sannolikhet kommer GKN att bli så kallad Core Partner. Båda företagen kommer då att få sk memberstatus och kan då på samma sätt som i Clean Sky 1 verka för fler svenska partners via de öppna utlysningarna. Med tanke på den aviserade minskningen av finansiering av grundläggande flygforskning så blir betydelsen av att via Saab och GKN komma med i Clean Sky 2 ännu viktigare för övriga svenska aktörer. Minst 30% av tillgänglig budget för Clean Sky 2 kommer att läggas ut på öppna utlysningar för att finna blivande partners.
Ett faktablad om Clean Sky 2 finns här: Clean Sky 2 Fact Sheet
En sammanfattande presentation 2014-09: INNOVAIR ÅM 140924 Clean Sky pres van Manen
Länk till Clean Sky 2: www.cleansky.eu/content/homepage/about-clean-sky-2

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »