Horizon 2020

Det flygtekniska programmet inom Horizon 2020

Flygteknisk forskning och innovation ligger under transportprogrammet “Smart, Green and Integrated Transport” och förväntas att under H2020 omsätta ca hälften av detta. H2020 prioriterar fortsättning av de två stora JTI (Joint Technology Initiative) som utgörs av Clean Sky och SESAR, se nedan, medan mer grundläggande forskning bantas avsevärt jämfört med FP7. Den exakta finansieringen är ännu inte fastslagen men förväntningarna är ca 1.755 miljarder Euro för Clean Sky 2 och 600 miljoner Euro till SESAR 2 (detta program får även avsevärda medel från EUROCONTROL).

Medlen till instrumenten L0, L1 och L2 föreslogs tidigt bantas från 1.8 miljarder Euro till enbart 200 miljoner Euro. Efter kraftig kritik från flertalet flygtekniskt orienterade medlemsstater så har förslaget ändrats och just nu är följande en kvalificerad gissning på hur denna finansiering kommer att ske: Innehållet från L2 förslagen läggs in under de två JTI med oförändrad finansiering av dessa, för L0 och L1 förslag höjs medlen till ca 500 miljoner Euro.

Oavsett det exakta utfallet av budgetförhandlingarna så är det tydligt att medlen för mer traditionell flygteknisk forskning går ned till förmån för satsningar på demonstratorverksamhet. Detta innebär i sin tur att det blir svårare för forskningsaktörerna att få medel från EU vilket i sin tur leder till ökad vikt av att våra storföretag fungerar som draglok för U&H, institut och SMF.
Horizon2020 hemsida: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Länk till flygdelen här: http://ec.europa.eu/research/transport/air/index_en.htm
Work Programme för “Smart, Green and Integrated Transport” 2014-2015 finns länkad här: Smart. green and integrated transport WP 2014-2015

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »