SIP årskonferens 2016

Årskonferens för strategiska innovationsprogram 4-5 oktober
Såstaholm Hotell & Konferens

4 oktober

13.00 – Introduktion
VINNOVA GD Charlotte Brogren
1-sip-arskonferens-2016-10-vinnova-inledning-gd-charlotte-brogren

13.30 – Verksamhet och erfarenheter från INNOVAIR
INNOVAIR (Anders Blom, Björn Jonsson, Bengt Wälivaara)
2a-sip-arskonferens-2016-10-innovair_oversikt_anders-blom
2b-sip-arskonferens-2016-10-innovair_internationalisering_bjorn-jonsson
2c-sip-arskonferens-2016-10-innovair_smf_arenorna_bengt-walivaara

14.30 – Utvärderingsprocessen
VINNOVA/Vilgot Claesson
3-sip-arskonferens-2016-10-vinnova_utvardering_vilgot-claesson

15.30 – jämställdhet
Finansiärerna + STRIM
4a-sip-arskonferens-2016-10_finansiarerna_jamstalldhet-v2
4b-sip-arskonferens-2016-10_strim-gandd

16.15 – tre arbetsgrupper, se separat blad

5 oktober

08.30 – avrapportering gruppövningar, diskussion
Gruppövningar sammanfattning: sip-arskonferens-2016_gruppovningar-summering

09.30 – Strategisk kompetensförsörjning –  satsning för unga
Peter Skogh, Tekniska Museet + Smartare Elektroniksystem
Dokument kopplat till denna presentation: 7-attraktionskraft-for-framtiden-2016-10-03
(uppdaterad version av detta dokument har aviserats)

10.30 – Smart produktion & nya affärer – Svenska teknikföretag digitaliserar
Monica Bellgran, Teknikföretagen
8-sip-arskonferens-2016-10_-digitalisering_-monica-bellgran
Gruppdiskussioner digitalisering: digitalisering-gruppdiskussioner-161005

11.45 – avslutning

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »