Institut

FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut  www.foi.se
FOI är Sveriges största forskningsorganisation och bildades 2001 genom sammanslagningen av FOA (Försvarets Forskningsanstalt) och FFA (Flygtekniska Försöksanstalten). FOI har totalt ca 1000 medarbetare. Inom det flygtekniska området bedriver FOI forskning och tillämpad verksamhet inom främst grundläggande flygteknisk basteknik såsom konceptstudier, aerodynamik, aeroelasticitet, struktur- och materialteknik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys, styrning och navigering. Mera på denna länk: www.foi.se/sv/Var-kunskap/Flygteknik

Swerea SICOMP AB www.swerea.se/sicomp
Swerea SICOMP är ett ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit. Swerea SICOMP medverkar i många forsknings- och utvecklingsprojekt med flyganknytning.  Arenan Compraser Labs i Linköping www.compraserlabs.se har etablerats i samverkan med Swerea Sicomp.

Swerea IVF AB www.swerea.se/ivf
Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. SwereaIVF deltar i arbetet och etableringen av arenan Innovatum/PTC i Trollhättan www.innovatum.se/enheter/ptc-innovation-ab

 

 

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »