Organisation

Board

 • David Hild, Svenskt Flyg (Ordförande)
 • Anders Blom, FOI  (Programdirektör – föredragande)
 • Mats Palmberg, Saab
 • Henrik Runnemalm, GKN
 • Rickard Stridh, Försvarsmakten
 • Magnus B. Larsson, FMV
 • Tomas Grönstedt, Chalmers
 • Hans Hansson, SWEREA
 • Börje Andermård, Brogren Industries
 • Petter Bladh, Nordic Aircraft AB

Adjunct:

 • Sanna Edlund, Vinnova

Working group

Meeting monthly with representatives from:

 • Saab (Tomas Ireman, Göran Bengtsson, Maria Weiland)
 • GKN (Robert Lundberg, Patrik Johansson)
 • FM (Rickard Stridh, Mattias Hansson, Patrik Stensson)
 • FMV (Mats-Olof Olsson, Björn Jonsson)
 • FOI (Neda Tooloutalaie)
 • Swerea/IVF (Elis Carlström, Cecilia Ramberg)
 • Swerea/SICOMP (Bengt Wälivaara, Marie Jonsson)
 • KTH (Dan Henningson, Mats Åbom, Ardeshir Hanifi)
 • LiU (Petter Krus, Svjetlana Stekovic)
 • Chalmers (Tomas Grönstedt)
 • Trafikverket (Marie Fridolin)
 • Luftfartsverket (Gunnar Olsson)
 • Aerospace Cluster Sweden (Göran Berlemo)

Adjunct:

 • VINNOVA (Sanna Edlund, Martin Svensson, Christina Kvarnström)
 • Näringsdepartementet (Catharina Zajcev)

Communications group

 • Anders Blom, Innovair
 • Hannes Carl Borg, GKN
 • Carl-Henrik Arvidsson, Saab
 • Anna Wilson, SAS
 • Gunnar Linn, Linnkonsult

Programme director

Deputy Programme director

 • Björn Jonsson, FMV

Secretary and webmaster

Represented organizations