innovair_stor_bild-

Innovair is Sweden’s national strategic innovation programme for aeronautics.

The aim is to coordinate and support stakeholders from industry, universities, institutes, associations and government agencies active in the aeronautics sector.

What’s up in Innovair?

NEWS (in Swedish)

New project: Technical roadmap towards fossil-free aviation

| Akademi, Saab Aeronautics, GKN Aerospace, Innovair, Other | No Comments
Saab together with Swedish aviation industry partners and universities, will lead a project aiming to establish a technical roadmap towards fossil-free aviation. The project is supported by the Swedish Energy…

Unik studie kopplar ihop utsläppsmål med klimatmål

| Other | No Comments
Chalmers har deltagit i en studie ledd av tyska flyg- och rymdcentret DLR, publicerad i Nature Communications, om i vilken utsträckning flygets uppsatta utsläppsmål bidrar till Parisavtalets uppvärmningsmål. Resultaten bygger…