Innovair is Sweden’s national strategic innovation programme for aeronautics.

The aim is to coordinate and support stakeholders from industry, universities, institutes, associations and government agencies active in the aeronautics sector.

What’s up in Innovair?

NEWS (in Swedish)

Thulinmedaljörer 2019 utsedda

| Other | No Comments
Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har beslutat att 2019 utdela följande Thulinmedaljer: Thulinmedaljen i guld till Torbjörn Johansson för hans utomordentligt förtjänstfulla insatser för utvecklingen av CTT…

EATEEM och ProTHiC är igång

| Other | No Comments
Clean Sky, det stora EU-gemensamma demonstratorprogrammet inom flygteknik, har beviljat medel till två projekt som utförs av svenska aktörer. Det ena projektet heter Experimental Aero- and Thermal investigation for a…