Slider

Innovair is Sweden’s national strategic innovation programme for aeronautics.

The aim is to coordinate and support stakeholders from industry, universities, institutes, associations and government agencies active in the aeronautics sector.

What’s up in Innovair?

NEWS (in Swedish)

SMF Flyg – Utlysning våren 2021 – CFP Spring 2021

| Arenor/SMF, Innovair, Vinnova, Other | No Comments
Denna SMF-satsning via arenorna för flygproduktion, sker inom ramen för Innovair och det Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) och riktar sig till små och medelstora företag (SMF) verksamma inom tillverkningsteknik kopplat till…

Trafikverkets luftfartsportfölj – Forskning och innovationsdag 31 mars

| Innovair, Vinnova, Other | No Comments
Få information om framtiden inom luftfartsområdet och svenska forskningssatsningar. Lyssna på vilka effekter Trafikverket, Luftfartsverket och Swedavia vill uppnå med luftfartsforskningen. Hör några forskare, i projekt vi finansierar, som berättar…