Slider

Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg.

Programmet samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet.

Vad händer inom Innovair?

NYHETER

SMF Flyg – utlysning våren 2020 – CFP Spring 2020

| Innovair, Arenor/SMF, Vinnova | No Comments
Denna SMF-satsning via arenorna för flygproduktion, sker inom ramen för Innovair och det Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) och riktar sig till små och medelstora företag (SMF) verksamma inom tillverkningsteknik kopplat till…

Innovair släpper NRIA Flyg 2020!

| Innovair, Vinnova | No Comments
Den fjärde inkarnationen av det flygtekniska innovationssystemets gemensamma strategi, NRIA Flyg 2020, är nu publicerad. Läs mer här.