Slider

Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg.

Programmet samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet.

Vad händer inom Innovair?

NYHETER

Clean Sky Highlights 2019

| Clean Sky, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Vinnova, Övrigt | No Comments
Clean Sky has recently published an overview of key achievements and milestones reached in 2019. The document, which also provides a glimpse of the future for clean aviation, can be…

Fyra perspektiv på flyg

| Innovair, Vinnova, Övrigt | No Comments
Nu har vi på begäran skapat separata PDF-filer av de fyra huvudkapitlen i NRIA Flyg 2020: Ekosystem och aktörer; Internationalisering; Försvarsförmåga och förvarsindustriell förmåga; Flygets miljö- och klimatpåverkan. Kapitlen utgör…