Slider

Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg.

Programmet samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet.

Vad händer inom Innovair?

NYHETER

ISABE 2021 Call for Papers

| Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt | No Comments
ISABE - International Society for Air Breathing Engines – arrangerar världens största flygmotorkonferens. Nästa konferens - ISABE 2021 - hålls i Ottawa, Canada 12-17 september 2021. Call for papers kan laddas…

SMF Flyg – utlysning våren 2020 – CFP Spring 2020

| Innovair, Arenor/SMF, Vinnova | No Comments
Denna SMF-satsning via arenorna för flygproduktion, sker inom ramen för Innovair och det Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) och riktar sig till små och medelstora företag (SMF) verksamma inom tillverkningsteknik kopplat till…