innovair_stor_bild-

Innovair är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg.

Programmet samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet.

Vad händer inom Innovair?

NYHETER

New project: Technical roadmap towards fossil-free aviation

| Akademi, Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Övrigt | No Comments
Saab together with Swedish aviation industry partners and universities, will lead a project aiming to establish a technical roadmap towards fossil-free aviation. The project is supported by the Swedish Energy…

Unik studie kopplar ihop utsläppsmål med klimatmål

| Övrigt | No Comments
Chalmers har deltagit i en studie ledd av tyska flyg- och rymdcentret DLR, publicerad i Nature Communications, om i vilken utsträckning flygets uppsatta utsläppsmål bidrar till Parisavtalets uppvärmningsmål. Resultaten bygger…