Skip to main content
search

Nationella flygteknikaktörer
– Arenor

Inom Innovair har vi skapat tre produktionsarenor, för att möta den rekommendation vi själva föreslog i NRIA Flyg 2013 om att bättre strukturer för SMF inom produktion behöver utvecklas med stöd från industriforskningsinstitut. Detta för att så stor del som möjligt av innovationskedjan ska behållas i Sverige, och för att vi ska skapa avancerad sysselsättning inom landets gränser.

Våra tre arenor utgör en tydlig supportstruktur som skapar möjligheter för SMF att delta i utveckling och produktion. Arenorna ger stöd och resurser till SMF för att komma i kontakt med flygindustrin, förstå industrins behov och delta i flygindustrins FoU-program. Arenorna tillhandahåller även resurser för att utveckla och verifiera intressanta (identifierade) teknologier för flygindustrin till rätt mognadsnivå.

Arenorna gör att SMF i samverkan med de stora företagen kan bygga upp centraliserade kompetenser, som gör att de kommer i självklar fråga när dessa kompetenser efterfrågas. Målet är att dessa arenor utvecklas till globala aktörer, där de på ett självklart sätt efterfrågas även internationellt, och att vi inte stannar vid dessa tre utan skapar förutsättningar för byggandet av fler arenor. Arenorna fungerar med stöd från en större nätverksstruktur uppbyggd av institut, akademi och storföretag tillsammans. Även regionerna bidrar med viktigt stöd.

Arenorna skapar stora möjligheter till samverkan mellan teknikområden och strategiska forsknings- och innovationsagendor, exempelvis lättvikt, transport och produktion (där vissa även framför liknande rekommendationer som denna).

Compraser Labs


Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter. Compraser Labs drivs i form av ett medlemsprogram av RISE.

Inom Compraser Labs arbetar vi med utveckling och industrialisering av effektiv tillverkningsteknik. Detta gör vi för att våra medlemmar skall kunna:

 • minska sina produktionskostnader;
 • reducera processtiderna;
 • öka processtabiliteten;
 • minska miljöbelastningen;
 • skapa bra arbetsmiljö.

Vi samlar de främsta företagen, universiteten och instituten inom tillverkning av fiberbaserade kompositprodukter. Medlemsporgrammet är präglad av kunskap, kreativitet samt affärsutveckling och fungerar som innovationsplattform med en test- och demoverksamhet i centrum av verksamheten. Detta betyder att vi arbetar på höga teknikmognadsnivåer med sikte på att implementera lösningar hos industrin. Våra huvudområden är:

 • automatisering;
 • ytbehandling;
 • fogning;
 • processutveckling;
 • verktyg för komposit;
 • kvalitetssäkring.

Produktionstekniskt Centrum (PTC)


PTC är en samverkansarena till stöd för utveckling av produktionen hos tillverkande företag. Satsning på kompetensutveckling, kännedom om ny teknik samt kunskaper om metoder och best practises ger förutsättningar för stärkt konkurrensförmåga. Vår samverkansplattform möjliggör erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande för en snabbare utveckling.

Här möts företagens tekniker och ingenjörer med högskolans studenter och forskare. Och här finns såväl spetskompetenser som resurser för omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Produktionsteknik och Automation är våra styrkeområden, men i PTC och med vårt kontaktnät, stöttar vi produktionsutveckling inom många områden.

Vi har en välrustad utvecklingsverkstad dit parterna lokaliserat utrustning. Med gemensamt nyttjande kan vi ha en större maskinpark tillsammans än var för sig.

PTC är öppet för alla företag och organisationer. Som partner i verksamheten har man största möjligheten att påverka utvecklingen och ta del av de kompetenser och resurser som finns här.

Samverkansarenan PTC drivs av huvudparterna InnovatumHögskolan VästGKN Aerospace och RISE.

Innovative Materials Arena (IMA)


IMA är en innovationsarena i Linköping som genom samverkan mellan näringslivet, akademin och offentliga organisationer flyttar fram gränserna för vad materialinnovation kan innebära. Nätverket består av aktörer inom olika kompetensområden som delar erfarenheter, idéer och resurser med varandra. Nätverksträffar, seminarier, webinarier och inte minst den digitala plattformen IMA Share gör det möjligt för företagen och branschen att utvecklas och växa på ekonomiskt och miljömässigt hållbara sätt.

Halvledare med små förluster, tryckta solceller, möbler av kartong som är hundra procent nedbrytbara och lätta flygplansdelar som minskar bränsleförbrukningen är bara några exempel på smarta material som utvecklats av nätverkets medlemmar.

Sedan år 2020 står även IMA One färdigt, en fysisk samlingsplats för labb, verksamhet och forskning. Med hyresgäster såsom Saab, RISE, HPViCo och Faurecia Creo är IMA One en viktig del i att stärka samverkan mellan aktörerna inom IMA:s nätverk.

”Gränsgångare”

En del av arenabyggandet bör utgöras av så kallade gränsgångare, som kan vara forskningsledare från institut, akademi eller storföretag som involverar SMF i ett forsknings- eller demonstratorprogram via seniorforskare, industri-/ universitetsdoktorander, examensarbetare eller studentprojekt. SMF har då möjlighet att bli involverade via egen personal och dessa gränsgångare för att få till sig ny eller verifiera egen teknologi, samtidigt som deras rekryteringsprocess stärks. Här fyller således instituten en viktig mentorroll för att stärka SMF:s konkurrenskraft och tillväxtförmåga.

Close Menu