Skip to main content
search

Nationella flygteknikaktörer
– SMF

SMF är en viktig resurs i Sverige för realisering av ny teknik och innovationer. Men trots många SMF:s betydande nischkompetens, med potential att utvecklas i spets, deltar dessa förhållandevis lite i utvecklingen. Det beror på flera faktorer: dålig kunskap om affärsmöjligheter och supportstruktur, krav på egensatsning och låg ekonomisk uthållighet.

Kunskapen om olika aspekter av efterfrågad samverkan måste därför förbättras och kontakten med stora flygindustrierna måste etableras. SMF behöver ta stärkt position på det svenska flygområdet eftersom utveckling av högspecialiserade SMF skapar en leverantörsstruktur som i sin tur bidrar till ökad konkurrenskraft för företagen inom det svenska flygområdet. Denna förmåga att kunna använda och nyttiggöra kunskap och kompetens som utvecklas och finns hos andra aktörer blir en allt viktigare konkurrensfaktor för stora företag. SMF måste därför få möjlighet att medverka på egna villkor och på den nivå som företaget orkar med. SMF som jobbar med flygföretagen får själva ett antal fördelar:

  • förutsättningar för att delta i demonstratorer med ny teknologi, vilket gör att man utvecklas och godkänns som leverantör till flygområdet med dess speciella kvalitetskrav;
  • möjlighet att verifiera sin teknologi och därigenom skapa en affärsposition i kommande produkter;
  • del av teknologi- och kompetensspridning;
  • god förståelse för de stora företagens produkt- och kvalitetskrav.

Dessa fördelar och förmågor kan SMF använda till fler affärer och ökad tillväxt, genom att bli leverantör till både svenska och utländska företag, antingen inom flygområdet eller inom andra teknikområden. I Sverige finns ett växande antal SMF som är kvalificerade underleverantörer till flygföretagen. Tillsammans omsätter dessa för närvarande cirka 500 miljoner kronor per år.

Svenska SMF med anknytning till flygbranschen

Arcam

Arcam utvecklar och säljer utrustning för pulverbaserad friformsframställning i metall via elektronstrålesmältning. Huvudkontoret med utveckling och produktion ligger i Mölndal. Totalt har Arcam sålt cirka 100 system framförallt till företag inom implantat och flygindustri och till forskningsinstitut.

Artech Automation (ingår i ÅF-koncernen)

Artech Automation med säte i Laxå designer robotbaserade automationslösningar för de flesta processer och branscher. Artech har inom ramen för GF Demo 1 testat och utvärderat en kraftsensor för att kompensera för den glidning och förskjutning av position som sker när en standardrobot utsätts för en motriktad presskraft. Artech kommer i GF-Demo 2 att bistå med kompetens i robotteknik och ansvara för framtagning och demonstration av hårdvara enligt projektets syfte att utveckla kompletta lösningar för kraftstyrd robotborrning.

AH Automation

AH Automation levererar kostnadseffektiva robotsystem, baserade på beprövade industrirobotar. Vår kunskap är omfattande inom mekaniskt montage, materialhantering, packning och palettering.

Alpha Robotics

Alpha Robotics AB är ett företag i Stockholm som kommer från Neos Robotics som utvecklade den svenska PKMTricept roboten. Alpha har utvecklat en 3D-krysslaserprototyp som monteras direkt i en robot eller verktygsmaskin och genom en egen programvara överför mätdata uttryckt som axelpositionering av maskinen. Alpha Robotics kommer i projektet att verifiera tekniken och industrialisera prototypen.

A-teknik

En av A-tekniks specialiteter är tillverkning av precisionskomponenter i korta serier.

Biteam

Biteam grundades 1997 och är ett företag som utvecklar teknologi och maskiner för en helt ny vävmetod som möjliggör tillverkning av textila strukturer som är 3-dimensionella, både i termer av geometrisk form och fibrernas orientering i materialet.

Brogren Industries

Fokus hos Brogren Industries ligger på bearbetning och lasersvetsning. Brogren levererar bl a bearbetade och svetsade komponenter för olika ändamål inom flygindustrin.

CarboComp

CarboComp was established in 1996 and offers high-quality carbon composite solutions for any type of application; from industrial to recreational, long series production to rapid, one-off prototyping.

Compraser Labs (se också under Arenor)

Compraser Labs är Sveriges ledande resurs för produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter med fokus på industriella problem och lösningar.

COREBON

Corebon utvecklar och säljer produkter, processteknik, och tekniska tjänster inom området fiberarmerad plast. Företaget har uppfunnit och patenterat en supersnabb tillverkningsprocess för kolfiberkomposit som resulterar i en ny högre standard av kompositmaterial, lägre kostnad och minimal påverkan på miljön.

Creo Dynamics

Creo Dynamics är ett SMF med 18 anställda med säte i Linköping. Creos fokusområden omfattar akustik, aerodynamik, strukturdynamik och konditionsövervakning.

Cybaero

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda obemannade helikoptersystem.

Elitkomposit

Elitkomposit är ett litet innovativt företag inom avancerad komposittillverkning med affärsidé att utveckla och stödja kunder med behov av rationellt producerade högpresterande komposit-produkter.

Envirotainer

Envirotainer provides active temperature-controlled containers for air cargo on a rent-it-when-you-need-it-basis, in an open-platform global network. The secret behind our success is our active temperature-controlled containers. The containers are made in composites.

Exova METECH

Exova METECH utför spårbar och ackrediterad kalibrering av mätinstrument och mätverktyg inom ett brett område.

FlexProp

Det Halmstadbaserade företaget FlexProp grundades av utvecklingsingenjören och nuvarande vd Karl-Otto Strömberg 1986. Till en början fokuserade FlexProp på tillverkning av flexibla fartygspropellrar i kompositmaterial, där av namnet. Sedan 2003 är man specialiserad på produktionsutrustning i lättviktsmaterial till fordons- och flygindustrin.

Hydroforming Design Light

HDL i Vansbro är ett företag som utvecklar avancerad hydroformning av tunnplåt. HDL jobbar med egentillverkade maskiner och tryck upp till 5000 bar.

ITE Fabriks

ITE Fabriks är en komplett leverantör med lång erfarenhet av enkla och komplexa plåtkomponenter med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet.

Jobro – Sheet Metal Technology

Teknikföretaget Jobro är specialiserat på komplexa plåtdetaljer: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning

Inxide

Inxide is a full service supplier of advanced composite solutions. Inxide derives from composite development and research at EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, in Switzerland. This work has resulted in a number of patents and the establishment of Inxide in 2012.

Marströms Composites

Marstrom Composite är en legotillverkare med egna konstruktions- och beräkningsresurser som servar dig i hela processen från idé via utveckling och prototyper till serietillverkning i små och stora serier. Våra autoklaver är stora, upp till 35 m långa. Höghållfasta kolfiberstrukturer tillverkade med autoklavteknik är vår lösning.

Midnight Composites

Midnight Composites levererar produkter och tjänster inom området avancerade fiberkompositer, vars egenskaper kännetecknas av låg vikt, hög styvhet och styrka samt inte minst en high tech-image.

Mobitron

Mobitron i Huskvarna utvecklar och tillverkar dataloggers med inbyggda sensorer som registrerar miljöbelastningar på stora och små gods.

Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bl.a. temperaturtålighet och livslängd.

Nordic Aircraft

Nordic Aircraft utför uppdrag inom områdena avancerade kompositstrukturer och aerodynamik inom huvudsakligen aerospacesektorn.

Novator

Novator is a high-tech engineering company, helping customers to optimize their production processes, improve productivity and cut production costs. Novator serves the aerospace industry and is focused on applications where precision and high efficiency is key. Customers using Novator products, such as Orbital Drilling™ equipment, include Airbus, Boeing, and Bombardier Aerospace.

Oxeon

Oxeon have established itself as one of the market leading companies within tape weaving technologies and tape woven materials.  Oxeon produces, develops and sells materials towards the composites industry under the brand name TeXtreme®, mainly using carbon fiber.

Permanova Lasersystem

Svenska Permanova Lasersystem heter det bolag som började i liten skala och idag tillverkar lasersystem i värdsklass som prisas av tunga köpare som Volvo Cars. Permanova är specialister på robotiserade lasersystem för metallbearbetning, framför allt för svetsning, 3D-skärning och påsvetsning med laser.

Produktionstekniskt Centrum (PTC) (se också under Arenor)

PTC är ett nystartat företag för utveckling av tillverkningsprocesser. Företaget bedriver avancerad processutveckling med tillhörande tjänster inom primärt termisk sprutning och svetsning. PTC finns på Innovatum i Trollhättan.

SFSA Holding

The international consultant for airlines, airports and related industries. SFSA Holding delivers customized business solutions to the aviation industry and related industries.

Speedtool

Speedtool tillverkar verktyg men utför också legotillverkning av avancerade detaljer i svåra material som, härdat stål, rostfritt, titan, inconel, mm.

Termisk Systemteknik (TST)

TST är ett SMF specialiserat på värmekamerateknik och analys av värmekamerabilder. TST bygger nischade system för speciella behov inom industrin, genomför studier och forsknings- och utvecklingsuppdrag, samt är distributör av avancerade värmekameror. Tillämpningarna inkluderar oförstörande provning, industriell automation, flygburen inspektion av fjärrvärmenät och branddetektion.

Termospect

Termospect erbjuder uppdrag och konsultverksamhet inom området teknisk provning och analys. Huvudfokus är inspektionsmetoden termografi för sprickdetektering.

Tooltec

Tooltec arbetar med bearbetning av avancerade komponenter. Det kan handla om små detaljer till flygindustrin, men också om stora komponenter eller serietillverkning för en helt annan bransch. Aktuellt för flygtillämpningar är kompetens inom EDM (Electrical Discharge Machining) för svårbearbetade högtemperaturmaterial.

Trestad Laser

Laserteknik för svetsning och skärning i kombination med 3D-bearbetning av ritningar och strukturer. Spetskompetens inom tillverkning av heta strukturer.

Close Menu