Rapporter

Here we list our reports in Swedish.
For reports in English, switch to the English version of the site.

NRIA Flyg

2020

NRIA Flyg 2020
Utdrag: Ekosystem och aktörer
Utdrag: Internationalisering
Utdrag: Försvarsförmåga och försvarsindustriell förmåga
Utdrag: Flygets miljö- och klimatpåverkan
Komplement: AI och digitalisering i framtida flygsystem

2016

NRIA Flyg 2016

2013

NRIA Flyg 2013
Bilaga: Vår syn på det svenska innovationssystemet

2010

NRA Flyg 2010
Bilaga: Fyra program för innovation

Externa rapporter med Innovairs medverkan

Autosyn (2018)
Så lyfter vi Sverige (2014)