Skip to main content
search

NRIA Flyg 2016

Ladda ned agendan här (svensk PDF)
eller här (engelsk PDF).

NRIA Flyg 2016 är den tredje inkarnationen (efter NRA Flyg 2010 och NRIA Flyg 2013) av agendan för svensk flygforskning och -innovation för tiden fram till 2050. Agendan samlar liksom tidigare agendor aktörerna inom det flygtekniska innovationsområdet och analyserar möjligheterna till effektiv innovation – och förutsättningarna för denna. Den övergripande ambitionen är flygteknisk innovation och utveckling inom såväl civil transportsektor som försvarssektorn, samt att förstå, beskriva och utveckla innovationssystemet, både specifikt för flygteknik och generellt för det samlade Sverige. Agendans förslag är satta för att skapa förutsättningar för god innovation, som kommer alla aktörer tillgodo oavsett eventuella särintressen.

Rekommendationer i korthet

  • Vi föreslår: att Vinnova och Försvarsmakten får i uppdrag att finansiera NFFP i inkarnation 7, för tiden 2017–2021, på minst samma nivå som NFFP 6, och med samma andel egenfinansiering från näringslivet.
  • Vi föreslår: att Vinnova, gärna i samarbete med Försvarsmakten, får uppdraget att finansiera ett internationellt flygforskningsprogram (IFFP) för flygforskning på TRL 2–4 för att stödja bilaterala samarbeten med prioriterade länder.
  • Vi föreslår: en stärkning och kontinuerlig fortsättning av nuvarande SWE Demo i form av en serie av successivt anpassade program för att positionera svensk industri i internationella demonstratorprogram.
  • Vi föreslår: att Vetenskapsrådet får uppdraget att finansiera ett strategiskt forskningsprogram (SFP) för flygteknikområdet på TRL 1–2 med 30 miljoner kronor per år i fem för att garantera den grundläggande basen i vårt innovationssystem.
  • Vi föreslår: att det inrättas en interdepartemental arbetsgrupp för flygteknikfrågor med ansvariga tjänstemän från de berörda departementen.
  • Vi föreslår: att det inrättas ett gemensamt teknikråd för de strategiska innovationsprogram som har naturlig möjlighet till samverkan.
  • Vi föreslår: att regionerna, Tillväxtverket och deltagande företag går samman och skapar ett SMF-kluster för alla flygorienterade företag i landet.

Läs mer i agendan här (svensk PDF) eller här (engelsk PDF).

En aggregerad lista med NRIA Flyg:s mål, som är de som styr Innovairs verksamhet, finns här.

Close Menu