Skip to main content
search

Internationell flyginnovation
– SESAR

SESAR-programmet (Single European Sky ATM Research) är ett av de mest ambitiösa forsknings- och utvecklingsprojekt som EU någonsin lanserat. SESARs uppdrag är att utveckla ett moderniserat flygtrafikledningssystem för Europa. Detta framtida system kommer att öka säkerheten och flödet i europeiska lufttransporter under de närmaste trettio åren samtidigt som det gör flyget mer miljövänligt och minskar kostnaderna för flygledningshantering.

SESAR är utvecklingsdelen av Single European Sky (SES) vars primära mål är att möta kraven på ökad kapacitet, minskad miljöpåverkan, kostnadsreduktion med mera. SESAR är inriktat på validering av koncept, procedurer och teknik (upp till E-OCVM level v3, motsvarande TRL 5–6).

Från Sverige deltar Saab, LFV, Swedavia, SAS, Malmö Aviation, NOVAIR, Försvarsmakten samt några SME där LFV och Saab är de större aktörerna via konsortierna NORACON respektive NATMIG.

SESAR fördelar arbetet primärt genom enstaka stora utlysningar (BAFOs) riktade enbart till ursprungliga medlemmarna.

SESARs webbsida finns här.

Close Menu