Skip to main content
search

NRIA Flyg – bakgrund

Flygets tillväxt under de kommande åren uppskattas av flera oberoende källor fortsätta växa med ungefär fem procent per år vilket under denna tidsperiod leder till ett behov av fler än 30 000 nya flygplan för över 100 passagerare – att jämföra med de cirka 12 800 sådana flygplan som finns i trafik i dag. Det samlade värdet av dessa nya flygplan är ca 45 000 miljarder kronor.

Den förväntade snabba tillväxten leder till att flygets totala andel av jordens utsläpp av växthusgaser ökar från dagens cirka två procent. Denna globala tillväxt kommer att bli verklighet oavsett om Sverige är med i utvecklingen eller inte; drivkraften för Sveriges medverkan blir därför att med vår förmåga utveckla världsledande lösningar för säkerhet, tillgänglighet, driftsekonomi och teknisk utveckling som bidrar till att denna ökande flygplansflotta ändå kan rymmas inom ramen för ACARE:s miljömål.

Svensk flygteknik bidrar till Sveriges position som en ledande kunskapsnation och adresserar de stora nationella och globala samhällsutmaningarna, levererar fler samhällsnyttor, ökar exporten av miljöanpassade tekniklösningar, stärker militärflygets säkerhetspolitiska roll, genererar fler kvalificerade arbetstillfällen och höjer svensk välfärd – i linje med Den nationella innovationsstrategin (N2012.27), Sveriges exportstrategi (UD 15.031) och Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (N2015.38).

På den militära sidan bedömer Försvarsmakten att den nationella utvecklingsförmågan kommer att vara av största vikt även för framtida stridsflygsystem, oavsett om det ska utvecklas av oss själva tillsammans med internationella samarbetspartner eller av någon annan. Regeringen har dessutom utpekat stridsflygförmågan som ett väsentligt säkerhetsintresse. För att Sverige ska kunna bibehålla nationell kompetens och förmåga för framtida utveckling och för att kunna vara en relevant internationell samarbetspartner bedömer Försvarsmakten att det krävs innovationssatsningar på en väsentligt högre nivå än i dag.

Allt ovanstående är synnerligen starka skäl för att Sverige ska upprätthålla och utveckla sin flygtekniska innovationsförmåga – vilket är precis vad Innovair arbetar för.

Close Menu