Skip to main content
search

Internationell flyginnovation
– Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020) är EU:s åttonde ramprogram, det största forsknings- och innovationsprogram någonsin med en finansiering på nära 80 miljarder euro tillgängligt under sju år (2014–2020) – utöver parallella privata investeringar. Syftet med programmet är att möjliggöra innovation genom att hjälpa bra idéer på vägen från forskningslaboratoriet till marknaden.

Flygteknisk forskning och innovation ligger under transportprogrammet Smart, Green and Integrated Transport. H2020 prioriterar fortsättning av de två stora JTI:er (Joint Technology Initiatives) som utgörs av Clean Sky och SESAR, medan medel till mera grundläggande forskning är kraftigt bantat jämfört med det sjunde ramprogrammet (FP7).

Mer om Horizon 2020 på dess webbsajt.

Close Menu