Skip to main content
search

Nationell flyginnovation
– Triple use

Svensk flygforskning är sedan länge inriktad på så kallad dual use, vilket innebär att forskning och demonstration inriktas på att tillgodose behov för både civil och militär flygutveckling.

Om företag och akademi blir bättre på att sprida framforskad teknologi till andra branscher kan vi tala om triple use, vilket stärker svenskt företagande på alla nivåer. Dessa tankegångar utvecklades med illustrativa exempel i NRA Flyg 2010 (sidorna 23–24).

De forskningsarenor som etableras inom ramen for Innovair innebär stora möjligheter till ökad samverkan mellan teknikområden och andra strategiska innovationsprogram. Företag från olika näringar utvecklar tillsammans med universitet/ högskola och institut en teknologiplattform, som kan användas för att utveckla produkter och tjänster inom respektive näringsgren. Vinsten är att gemensamma teknologier kan utvecklas till lägre kostnad än om dessa skulle utvecklas utan samverkan. Det skapas en samverkan inom svensk forskning, som ökar konkurrenskraften för deltagande i de tematiska områdena inom europeiska forskningsprogram.

Ett pilotprojekt inom kompositområdet har varit igång de senaste åren för att skapa erfarenhet om samverkan mellan teknikområden: Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer (Triple Use).

Projektet har drivits branschöverskridande med Volvo Cars, Saab, GKN Aerospace, KTH, Swerea SICOMP och Compraser som projektpartner.

Projektet bedrivs inom det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer.

Close Menu