Skip to main content
search

Våra viktigaste framsteg

Innovair arbetar löpande för att det svenska innovationsklimatet ska utvecklas och skapa ökad konkurrenskraft för Sverige – primärt inom flygteknikområdet men också på bredden för all sorts innovation. Här är en lista på våra viktigaste framsteg på vägen under programmets första halva verksamhetstid (upp till 2020).

 • Prioriterade teknikområden och kluster Svenska innovationsaktörer inom flygteknik har kommit överens om prioriterade teknikområden och har bildat kluster för att driva områdena framåt.
 • Finansieringsprogram Forsknings- och demonstratorprogrammen utvecklas kontinuerligt.
 • SARC SARC har bildats för att knyta ihop de akademiska aktörerna på flygteknikområdet.
 • Två arenor Två produktionsarenor har skapats och förädlats.
 • Triple/multi use Triple use- och multi use-koncepten har realiserats i konkreta projekt.
 • SMF Flyg SMF Flyg har bildats och ger utlysningar för SMF-utveckling, i synk med SIP Lättvikt.
 • Regionavtal Två svenska regioner har skrivit avtal med Clean Sky vilket sammanför Clean Sky-medel med regionutvecklingsmedel från EU:s strukturfonder via Tillväxtverket.
 • ACS med tre noder ACS har expanderats till nationellt nätverk med tre noder.
 • NRIA Flyg NRIA Flyg fungerar som gemensam strategi för både civil och militär flygteknisk innovation.
 • Sammanhängande innovationssystem Det finns samsyn och samverkan (inom trippelhelixen inklusive Försvarsmakten och dess stödmyndigheter, samt exempelvis med andra SIP, från lokal till global nivå) vilket ger ett komplett sammanhängande innovationssystem.
 • Förutsättningar för internationell samverkan Sverige har skapat förstärkta nationella möjligheter till internationell samverkan och påverkan inom hela innovationssystemet, inte minst strategiskt inom EU.
 • Skarp bilateral samverkan Sverige har skapat bilateral strategisk innovationssamverkan med Brasilien, Storbritannien och Tyskland.

Läs mer i NRIA Flyg 2020.

Dessutom sker samverkan med representanter för Trafikverkets forskningsportfölj för flygtransportutveckling. Genom gemensam dialog undviks dubbelfinansiering och resultat kan gemensamt föras vidare på lämpligt vis. Även samverkan med andra strategiska innovationsprogram sker; dels direkt via gemensamma aktiviteter, dels via satsningar inom regeringens samverkansprogram.

Close Menu