Skip to main content
search

Nationella flygteknikaktörer
– Övriga

Intresseorganisationer

Svenskt Flyg

Föreningen Svenskt Flyg kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Syftet med verksamheten är att stärka förtroendet för det kommersiella flyget och flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige.

Svenskt Flyg står bakom dokumentet Så lyfter vi Sverige från 2014 som betraktar flygets möjligheter inom ämnesområdena tillgänglighet/tillväxt, hållbarhet/miljöpåverkan och forskning/innovation.

SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. SOFF har idag 65 medlemsföretag varav cirka 50 är små och medelstora företag.

SOFF samverkar med motsvarande organisationer i andra länder och är medlem i ASD (AeroSpace and Defence Association in Europe) och i NIAG/PfP (Nato Industrial Advisory Group/Partnership for Peace).

SAI – Swedish Aerospace Industries

SAI är en ideell förening för svensk flyg- och rymdindustri. SAI arbetar för ökad kunskap om svensk flyg- och rymdverksamhets verksamhet, speciella förutsättningar och villkor. SAI vill främja samverkan mellan UoH, myndigheter, små och stora företag, institut och beslutsfattare.

Medlemsföretag (2018) är GKN Aerospace, OHB Sweden, Omnisys, Ruag Space, Saab, SSC och ÅAC Microtec. SAI är medlem i ASD (AeroSpace and Defence Association in Europe).

ACS – Aerospace Cluster Sweden

ACS är en nätverksorganisation med fokus på små och medelstora företag, som är professionellt engagerade inom flyg- och rymdbranschen. ACS har för närvarande två noder; en i Region Östergötland (RÖ) och en i Region Västra Götaland (VGR).

FTF – Flyg- och Rymdtekniska Föreningen

FTF är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har ca 2000 medlemmar. Föreningen bildades 1933 och genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form. Föreningens syfte är att främja den flyg- och rymdtekniska verksamheten i Sverige och består av en huvudförening i Stockholm, samt fem lokalavdelningar i Linköping, Trollhättan, Göteborg, Malmö och Kiruna.

FTF anordnar varje år ett flertal föredrag på respektive ort i aktuella ämnen, samt studiebesök. Vart tredje år anordnar FTF en Flyg- och Rymdteknisk kongress. FTF utser dessutom varje år mottagare av Thulinmedaljen, som är den förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige.

FTF utger tidskriften Bevingat med 5–6 nummer per år.

Flygplatser

Swedavia

Drift och ägande av statens flygplatser för civil luftfart var tidigare en del av LFV, men de överfördes den 1 april 2010 till det nybildade företaget Swedavia. Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige och är helägt av svenska staten. Affären bedrivs i en flygplatsverksamhet och en fastighetsverksamhet.

Flygbolag

SAS

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag och 2013 transporterades 28 miljoner passagerare till 120 olika destinationer. SAS ingår i nätverket Star Alliance.

Close Menu