Skip to main content
search

NRA Flyg 2010

Ladda ned agendan här.

NRA Flyg 2010 är den första inkarnationen av agendan för svensk flygforskning och -innovation för tiden fram till 2050. I agendan beskrivs vägen framåt för svensk flygteknisk innovation: hur Sverige kan skapa internationell position på området genom ett teknikövertag. Agendan redovisar mål, konkreta aktiviteter för att uppnå dessa och prioriterade teknikområden.

Dokumentet sammanfattar de åtgärder som landets olika huvudaktörer – företag, institut och akademi – bedömer nödvändiga för en långsiktigt stark nationell flygindustriverksamhet baserad på deltagande som ledande partner och/eller underleverantörer i samtliga större framtida internationella civila flygprogram och framtida europeiskt militärt flygprogram.

Konceptet kommer under de påföljande åren att bli nationellt trendsättande för branschsamlande innovationsstrategiskt arbete, och inom flygteknikområdet kommer den att följas av uppdateringar vart tredje år.

Rekommendationer i korthet

 • Nationell helhetssyn på flygverksamheten: Sverige måste samla sig till en nationell helhetssyn på flygverksamheten, där även Försvarsmaktens behov ingår.
 • Utvecklad myndighetsroll: Sverige behöver omgående ett tydligt utpekat ansvar för industriell flygforskning, både civilt och dual use-inriktat.
 • Roadmap 2040: Flygforskningen behöver kravsättas, och därför behöver en konkret
  och heltäckande ”roadmap 2040” med samordning av militär och civil verksamhet tas fram.
 • Dual use och triple use: Svensk flygforskning behöver vara inriktad på så kallad dual use, vilket innebär att forskning och demonstration är inriktad på att försörja både den civila världen och den militära, med de samordningsfördelar som följer.
 • Demonstratorprogram: Sverige behöver ta plats i internationella civila och militära demonstrationsprogram på fullskalenivå.
 • Utveckling av finansieringsformer: Staten behöver verka för att påverka marknadens villkor så att en öppen marknad utan politiska handelshinder med omvärlden kan skapas.
 • Satsning på fyra forskningsprogram: NRA Flyg 2010 tillstyrker satsningar på följande forskningsprogram: NFFP 6 (inom lägre TRL); ett programpaket kallat Green and sustainable demos; ett nationellt forskningsprogram av triple use-karaktär;ett program (inom TRL 4–6) för deltagande i internationella militära demonstratorer i EU- och transatlantiskt samarbete.
 • Vidareutveckling av forskningscentra: Akademi och institut behöver vidareutveckla en stabil bas av forskningscentra med specifika inriktningar inom prioriterade forskningsområden.
 • Tillgänglighet på kompetenta människor: För att upprätthålla och förbättra Flygsveriges position måste vi säkerställa hög kompetens framöver – vi behöver en stor återväxt av människor med användbar utbildning.

Läs mer i agendan här.

Ladda ned ett kompletterande dokument som presenterar förslag på program för forskning och demonstration här.

En aggregerad lista med NRA Flyg:s mål, som är de som styr Innovairs verksamhet, finns här.

Close Menu