Skip to main content
search

Innovairs årskonferens i Trollhättan 2016-09-20

Vad har hänt under året inkl. NRIA Flyg 2016

Anders Blom, Innovair
innovair-arskonferens-20-sept-2016-handelser-under-aret_anders-blom

NFFP inkl. internationella satsningar och SMF-program

Mats-Olof Olsson, FMV
innovair-arskonferens-20-sept-2016-nffp_mats-olof-olsson

Tekniska kluster – lessons learned

Johan Vallhagen, GKN
innovair-arskonferens-20-sept-2016_klusters-lessons-learned_-vallhagen

SWE Demo – pågående projekt

Robert Lundberg, GKN
innovair-arskonferens-20-sept-2016-swedemo-motor_robert-lundberg
Göran Bengtson, Saab
innovair-arskonferens-20-sept-2016-swedemo-saab_goran-bengtsson

Produktionsarenor, SMF-satsningar och samverkan andra SIP

Compraser: Bengt Wälivaara, Swerea Sicomp
Produktionstekniskt centrum: Cecilia Ramberg, Swerea IVF
innovairs-arskonferens-20-sept-2016-arenorna_walivaara_ramberg

Västra Götalands Regionen (VGR) – introduktion

Anders Carlberg
innovair-arskonferens-20-sept-2016-vgr-anders-carlberg

Regionfonderna – satsningar på flyg och samarbetsavtal med EU Clean Sky

Hans Fogelberg, VGR
innovair-arskonferens-20-sept-2016-vgr_hans-fogelberg

Hur minska bullret kring våra flygplatser?

Ulf Tengzelius, KTH Centrum för hållbar luftfart
innovair-arskonferens-20-sept-2016-flygbuller_projekt-saft_ulf-tengzelius

Avslutning och vägen framåt

Anders Blom, Innovair
innovair-arskonferens-20-sept-2016-vagen-framat_anders-blom

Close Menu