Skip to main content
search

Innovair at Sweden Innovation Days 2022

Inlägg av Multi use, Internationalisering, Akademi, Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova

Innovair arranged a seminar at Sweden Innovation Days in Dubai 17-20 January 2022 with the title:
“How we manage to keep our national aerospace sector up there with the big ones”.
Innovair, Sweden’s national strategic innovation programme for aeronautics, is a collaborative and strategic organisation developing, initiating, and fulfilling strategic initiatives in selected areas to strengthen the conditions for the aeronautics sector in Sweden. A range of stakeholders gave their views on how they are able to do what they do with coordination and support from Innovair.
The presenters were:
Anders Blom, Innovair
Petter Krus, SARC
Sofia Öhnell, RISE
Fredrik Olofsson, ACS
Robert Hell, GKN
Göran Bengtsson, Saab

The integrated presentations can be downloaded here: Innovair – Sweden Innovation Days 2022

Hallå – Fredrik Olofsson

Inlägg av Övrigt

Fredrik Olofsson är ny VD för Aerospace Cluster Sweden (ACS) sedan 16 augusti 2021. ACS är ett nationellt kluster för flygteknikrelaterade SMF med noder i Linköping (Öst), Trollhättan (Väst) och Kiruna (Norr). Starten var i Linköping 2010.

Vad ser du som klustrets viktigaste frågor att driva i närtid?

Nu efter pandemin behöver nätverkandet startas om så att vi kan öka våra affärer nationellt och internationellt. Jag kommer att träffa många av medlemmarna i klustret för att ta reda på hur företagen mår och vad de anser vara viktigt att samarbeta och nätverka kring.

Vad är målet på längre sikt?

Då har vi ett ekonomiskt starkt och etablerat kluster med många medlemsföretag som aktivt deltar i verksamheten. Klustret kommer att vara en starkt bidragande faktor till att Innovairs mål om femdubblad omsättning för SMF inom flygområdet till år 2050 kan nås.

Vilken erfarenhet har du med dig in i din nya roll?

Jag har gått den långa vägen inom verkstadsindustrin. De senaste 20 åren har jag haft uppdrag som produktionsledare, teknikchef, kvalitetschef, inköpschef, försäljningschef och varit ansvarig för forskning och utveckling. I dag är jag kvalitets- och miljöchef på Brogren Industries på halvtid (och VD för ACS andra halvan). Min styrka är att jag ofta förstår helheten och snabbt kan bryta ner den till olika enskilda aktiviteter, något jag också använt som spelare, ledare, tränare och styrelseledamot inom hockey och fotboll i olika klubbar i Göteborgsdistriktet.

Sweden Innovation Days

Inlägg av Övrigt

Välkommen till vår session 19 januari klockan 12–13Sweden Innovation Days. Där berättar både Innovairs programkontor och flera av programmets nyckelaktörer om sina roller och funktioner i den helhet som är svensk flygteknisk innovation.

Du kan också besöka vårt digitala bås och få snabbversionen via en tjusig film.

Sweden Innovation Days är ett globalt event som äger rum digitalt 17–20 januari. Under eventet samlas aktörer från hela världen med syfte att ta del av inspirerande talare, höra om unika sätt att arbeta med innovation samt träffa nya organisationer som kan leda till nya samarbeten för att bidra till en mer hållbar värld.

Anmäl dig på swedeninnovationdays.se

NFFP-miniutvärdering från Innovair

Inlägg av Övrigt

Normalt sker statusrapportering av NFFP-projekten till Vinnova varje halvår. För att skapa största möjliga taktiska lägesbild av hur medlen används startar Innovair nu en egen typ av utvärdering av hur projekten löper på.

Både de akademiska handledarna och de industriella så kallade klusterledarna, som kan ses som kontaktpresoner för sina respektive teknikområden, får lämna sina omdömen bland annat om hur projekten bidrar till den strategiska helhet som sätts upp inom ramen för områdets gemensamma agenda NRIA Flyg.

Konferenser för NFFP-projekt

Inlägg av Övrigt

Under ett par dagar i november bjöd GKN Aerospace in till sin årliga konferens i Trollhättan för de NFFP-finansierade doktorandprojekt som körs med GKN som industripartner. Projekten presenterades av doktoranderna, för varandra, och med inbjudna åhörare utifrån.

Upplägget tjänar flera syften: doktoranderna får mötas och förädla sina nätverk, de får ett bra tillfälle att kika in i varandras projekt och fundera på eventuella synergier, och konferensen ger en unik samlad bild på bredden av NFFP-floran för den som inte dagligen följer arbetet i projekten.

Saab, som också är industripartner för ett antal NFFP-projekt, kommer att köra en motsvarande konferens i början av 2022.

Clean Aviation söker medlemmar till sitt vetenskapsråd

Inlägg av Övrigt

Clean Aviation söker deltagare till partnerskapets vetenskapliga rådgivande organ (scientific advisory body). Kandidater bör ha en universitetsexamen inom ett relevant vetenskapligt område (helst på forskarnivå), och minst 15 års yrkeserfarenhet och kompetens inom ett område som är relevant för utmaningen att avsevärt minska flygets klimatpåverkan.

Sugen? Klicka här och anmäl dig – senast 5 januari.

Clean Aviation är i gång

Inlägg av Multi use, Demonstration, Internationalisering, Akademi, Clean Sky, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

Clean Aviation – efterföljaren till EU-kommissionens två gigantiska offentlig-privata partnerskap för klimatneutralt flyg, Clean Sky respektive Clean Sky 2 – är nu i gång. Clean Aviation trädde i kraft den 30 november 2021 och är en del av Horizon Europe, det nionde ramprogrammet.

Sveriges flygtekniska innovationsaktörer har hållit en hög profil i de föregående satsningarna med förhållandevis stort deltagande och framgångsrika demonstratorinsatser. I och med detta är vi välpositionerade för Clean Aviation och kommer med rätt nationella satsningar att kunna ta stort ansvar för att de uppsatta klimatmålen för framtidens flyg ska kunna nås.

Det nya partnerskapet innehåller tre huvudspår: hybridelektriska och helelektriska koncept för regionalflyg, ultraeffektiva flygplansarkitekturer för medelstora flygplan och vätgasdrift för flera flygplansstorlekar. Liksom tidigare bygger allt på ett unikt arbetssätt där de bästa idéerna och talangerna från industri, akademi, forskningscentra och SMF sammanförs.

Läs mer på clean-aviation.eu.

Clean Aviation Scientific Advisory Body – Interested to be a candidate?

Inlägg av Demonstration, Internationalisering, Akademi, Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Vinnova

The Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) is a public-private partnership, launched under the Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation, between the European Union represented by the European Commission and the European aviation sector. Running from 2021 until 2031, its total budget will exceed 4.1 billion€, of which 1.7 billion€ will be funded by the European Union.

The Call for Expression of Interest for Members of the Clean Aviation Scientific Advisory Body is now open. Please find all information on this link.

The Call for Expression of Interest will close on Wed. 5 January 2022, 12:00 CET.

Close Menu