Skip to main content
search

ISABE 2024

Inlägg av Övrigt

Nu är det dags att skriva ditt abstract till den 26:e ISABE-konferensen 22–27 september. ISABE står för International Society for Air Breathing Engines och ämnena täcker engineering sciences, environment and emissions, aircraft sytems and components, engine systems and components, engine and fleet operations respektive testing. Hitta ditt område och skicka in ditt bidrag senast 1 augusti. Platsen för konferensen är franska Toulouse där giganter som Airbus, Thales och Safran huserar. Läs mer på isabe.org.

Anmälan till referensgrupp NRIA Flyg 2024

Inlägg av Övrigt

Innovair arbetar nu med femte utgåvan av vår strategiska forsknings- och innovationsagenda NRIA Flyg.

För att svensk flygteknisk innovation ska kunna vara relevant, effektiv och konkurrenskraftig är det av högsta vikt att vi får prata med din organisation tidigt i arbetet. Vår analys behöver indata från det breda fältet för att vi ska kunna skapa den strategiskt bästa vägen framåt för vårt eget verksamhetsområde.

Vi hoppas därför att din organisation kan delta på vårt kommande referensgruppsmöte – genom dig eller någon av dina kollegor.

Planen är att vi bland annat ska diskutera nuläge, önskat läge och vägen däremellan inom ett antal identifierade del­områden – och kanske hitta några nya?

Vi är både glada (för vår skull) och ledsna (för din skull) att mötet nu är fulltecknat.

Svenskt finbesök i Brasilien

Inlägg av Övrigt

”Högnivågruppen” för det bilaterala innovationssamarbetet inom flygteknik mellan Brasilien och Sverige var nyligen i Brasilien – och Innovair var såklart med.

I Brasiliens forna huvudstad Salvador de Bahia hölls årets möte inom ”high-level group for aeronautics”. Det strategiska partnerskapet mellan de två regeringarna inleddes redan 1984 med ett avtal om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete, följt av ett tilläggsprotokoll för samarbete inom höginnovativ industriteknik 2009, och en handlingsplan för strategiskt partnerskap 2015 med bränsle från Gripenkontraktet året före.

Högnivågruppen för flygteknik är sammansatt av regeringsrepresentanter, såsom statssekreterare eller viceministrar för respektive ministerier med ansvar för industri, innovation, försvar och utrikesfrågor, samt högnivårepresentanter från båda länderna inom finansiering, flygbolag, branschorganisationer – däribland Innovair –, flygvapen och/eller företrädare för FMV och akademin.

Årets svenska delegation leddes av den nytillträdda statssekreteraren Sara Modig som flankerades av vice flygvapenchefen Tommy Petersson. Mötet hölls i mycket god anda och Fredrik Heintz från LiU hälsades välkommen till Wallenbergsprofessuren i Brasilien där han kommer bidra med sitt kunnande inom artificiell intelligens och integrerade datorsystem i den svensk-brasilianska flygteknikutvecklingen.

Innovairs avgående programchef Anders Blom avtackades av Brasilien för sina stora insatser som en av initiativtagarna till högnivågruppen.

Avspark Sverige–Tyskland

Inlägg av Övrigt

Samarbetet mellan Innovair och det tyska civila flygforskningsprogrammet LuFo har nu resulterat i projektstart för en vidareutveckling hos den tyska tillverkaren FBGS av högtemperaturtålig optisk fiber som integreras av Saab i sensor- och tillståndsövervakningssystem. Tidiga varianter av fibersystemet återfinns både i Gripen och Airbus 350.

Projektet är ett fint exempel på internationaliseringen inom flygutveckling där tidigare kunskap som byggts upp i samverkan med Storbritannien kommer att testas och värderas i Kanada.

Se här för mer info.

Innovairs årskonferens 2022

Inlägg av Övrigt

Onsdag 16 november var det dags för Innovairs årskonferens 2022 på Stockholm Waterfront.

Vår avgående programdirektör Anders Blom gick igenom vad Innovair har uppnått under hans ledning och blev därefter avtackad av Dag Waldenström och Ann-Christin Adolfsson från Innovairs styrgrupp.

Efter det hade vi förmånen att få höra Roy van Manen, chef för strategisk utveckling på EU-programmet Clean Aviation, prata om var man står i dag i utvecklingen av framtidens klimatneutrala flyg.

Sedan var det dags för Lars Ellbrant från GKN Aerospace att prata grön framdrivning, och Viktoriya Fedorchak från Försvarshögskolan att prata om flygaspekter på Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Sofia Schierbeck från Hjärtstoppscentrum och Karolinska Institutet pratade om hur drönare kan leverera hjärtstartare.

Dagen avslutades med att P-O Marklund från Saab Aeronautics talade om ”forskningspusslet” och Mats-Olof Olsson från NFFP som talade om fortsättningen efter NFFP 7. En paneldiskussion hann vi med också, ledd av Yvonne Rosmark, ny programdirektör för Innovair (se intervju här).

Ny NRIA Flyg på gång

Inlägg av Övrigt

Nu inleder Innovair arbetet med nästa utgåva av NRIA Flyg, den nationella strategiska innovationsagendan för flygteknik. Arbetet samlar innovationsområdet kring en gemensam riktning, definierar Sveriges framtida position på den internationaliserade flygteknikarenan, identifierar vad som behöver göras för att vi ska nå dit och kommunicerar alltihop enkelt och effektivt till politker och beslutsfattare.

Agendan blir den femte i ordningen sedan 2010. Upplägget har blivit stilbildande inom svensk innovation i sin roll som inspiration till Vinnovas breda utlysning av medel för nationella innovationsagendor omkring 2012, som i sin tur var en viktig grundbult inför inrättandet av de svenska strategiska innovationsprogrammen, varav Innovair är ett sedan 2014.

Vill du vara med i referensgruppen för NRIA Flyg som träffas i två workshoppar under 2023? Anmäl ditt intresse här redan nu.

GKN:s NFFP-konferens 2022

Inlägg av Övrigt

Nationellt flygtekniskt forskningsprogram (NFFP) är en bred finansiering av flygforskning från närings- och försvarsdepartementen under administrativ ledning av Innovair. Under ett par dagar i november arrangerade GKN Aerospace sin femte NFFP-konferens där de NFFP-finansierade doktorandprojekt som körs med GKN som industripartner presenterades.

Fler än 40 doktorander, projektledare, teknikklusterledare och GKN-anställda träffades och utbytte information rörande den senaste forskningen inom flygteknik: turbo­maskiner, framdrivningssystem, livslängd, metalliska material, kompositer, produktionssystem, produktionsprocesser, digitalisering och värdedriven utveckling presenterades av doktorander och forskare från GKN, Chalmers, Högskolan Väst, LTH, LTU och KTH.

För samtliga deltagare var konferensen ett unikt tillfälle för nätverkande, bildning och kommunikation samt för att identifiera synergier och analogier mellan de olika forskningsprojekten. Konferensen hölls i Saab-museet på Innovatum i Trollhättan.

Innovair på ATI-kongress i Storbritannien

Inlägg av Övrigt

Den brittiska motsvarig­heten till Innovair, Aerospace Technology Institute (ATI), höll sin kongress Destination Zero i Birmingham i mitten av november. Tema var hur fossilfritt flyg kan åstadkommas fram till 2050 och hur samarbete både i Storbritannien och internationellt kan bidra till detta mål. Noterbart är att föregående konferens fokus på Urban Air Mobility tonats ned och att klimatmålen nu dominerar den brittiska civila flygutvecklingen.

Innovair deltog genom Björn Jonsson i en paneldebatt där formerna för det svensk-brittiska samarbetet beskrevs.

Konferensen ägnade också mycket utrymme åt frågor kring finansiering av framtida flygplansutveckling, inte minst hur olika sorters finansiering kan samverka för att tillhandahålla de stora summor som behöver investeras för att få ut grönare flygplan på marknaden, se PDF här.

ATI och Innovair fortsätter samarbeta genom att koordinera flygforskning mellan de brittiska och svenska akademiska nätverken och genomföra gemensamma utlysningar.

Digi Demo Day 2022

Inlägg av Övrigt

Årets Digi Demo Day arrangerades som ett web-event av Innovair i samverkan med de strategiska innovationsprogrammen BioInnovation, SIO Grafen, LIGHTer, Produktion2030 och Smartare Elektroniksystem.

Deltagarna togs med på en resa som spände från komplexa digitala utmaningar i mikroskala i den lasersmälta metalldroppen som landar på en metallyta i en 3D-printingprocess, till obemannade flygfarkoster som ska navigera säkert i det civila luftrummet och leverera expresspaket på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Föredragshållarna kom från Saab och GKN liksom från tre olika SMF (Simtec, Brogren Industries och Procada). Projekten som redovisades hade dessutom flera högskolepartner. Den internationella dimensionen täcktes in av dels ett Eureka-projekt mellan Sverige och Nederländerna, dels via en inblick i en ny heldigitaliserad Saab-fabrik i USA.

Hallå – Yvonne Rosmark

Inlägg av Övrigt

Yvonne Rosmark är sedan första oktober Innovairs programchef.

Välkommen, vem är du och vad har du i ryggsäcken?

Det är ingen ryggsäck, det är en fallskärm. Efter 21 år på Saab, de sista åren som VD för Gripen International, fick jag äntligen flyga Gripen. Sedan landade jag som näringslivschef på Linköpings kommun och VD för NuLink, där jag bland annat tog initiativet till Aerospace Cluster Sweden. Sedan dess har jag varit egenföretagare inom affärs- och ledarutveckling med fokus på hållbarhet.

Innovairs viktigaste uppgifter på kort och lång sikt?

Svensk flygteknisk position, och därmed en stor del av landets spetsteknologiska konkurrenskraft, överlever inte ett avbrott i den nationella grundläggande forsknings­finansieringen. Därför är det just nu högsta prio på att vi säkrar nästa generation av det nationella flygforskningsprogrammet NFFP. Där samlas alla våra ambitioner om en omställning till hållbart flyg – på flera teknikfronter samtidigt, vilket behövs för att de hårda klimatmålen ska kunna nås.

Vad tar du med dig in i din nya roll?

Innovair är ett gott exempel på samverkan mellan akademi, industri och offentlig sektor och vad den kan leda till. Jag ser på mig själv som en brobyggare mellan dessa aktörstyper och ser fram emot att få vara del av framgångssagan. Jag har inte spetskompetens inom flygteknik men jag kan branschen och bidrar med ledarskap och en större helhetsbild. Teknikexperter finns det redan gott om inom Innovair.

Close Menu