Archive | A_INNOVAIR

AUTOSYN rapport

AUTOSYN –  http://autosyn.se/ Autonoma multimodala resor och transporter En nyligen genomförd förstudie AUTOSYN – Autonoma multimodala resor och transporter – har presenterat en rapport. Flera personer från Innovair har medverkat i förstudien. Förstudien fokuserar på hur det framtida transportsystemet ska utvecklas för att generera samhällsnytta – hur det med hjälp av modern och framtida teknik kan […]

Continue Reading

Seminariedag om SMF Flyg 26 mars i Trollhättan

Seminariedag för Innovair och SMF Flyg 26/3 på PTC i Trollhättan Som en del av Innovair och SMF Flyg anordnas en seminariedag för att berätta mer om programmets resultat och förbereda inför nästa SMF-utlysning. Ta även chansen att få reda på mer om Vinnovas andra forskningsprogram för små företag, om Produktionstekniskt centrums verksamhet och om […]

Continue Reading

Innovair representerar flyget i projekt AutoSyn

Under vintern har Innovair deltagit i projektet AutoSyn, en studie som fokuserar på hur det framtida transportsystemet ska utvecklas för att generera samhällsnytta – hur det med hjälp av modern och framtida teknik kan bli säkert, enkelt, tillförlitligt, miljövänligt och billigt – men också för att förstärka Sveriges internationella konkurrenskraft vad gäller efterfrågan, export och […]

Continue Reading

Färdplan för fossilfritt flyg

Under vintern har Innovair deltagit i framtagandet av en färdplan för fossilfritt flyg. Det är branschorganisationen Svenskt Flyg som fått uppdraget av Fossilfritt Sverige, som i sin tur har regeringens uppdrag att samla in färdplaner för fossilfrihet från ett antal olika svenska verksamhetsområden. Färdplanen handlar om förutsättningarna för en övergång till fossilfritt flygande, där visionen […]

Continue Reading

Besök från tyska BMWi

Stort tyskt intresse för Sverige och svensk flyginnovation under näringspolitiskt toppmöte. Innovair har en central roll. I ett tidigare nyhetsbrev berättade vi om Innovairs besök hos den tyska motsvarigheten till vårt näringsdepartement. Nu har returmatchen körts: tyska Ministerium für Wirtschaft und Energie  var här på besök, vilket i sig är en mycket positiv händelse med tydliga […]

Continue Reading

Utvärdering av SMF Flyg

I NRIA Flyg 2013 är målsättningen att omsättningen för svenska små och medelstora företag (SMF) inom flygsektorn skall öka från 0,5 till 2,5 miljarder kronor fram till 2035. Tyvärr deltar alltför få SMF i stora nationella och internationella forsknings- och demonstrationsprogram, som ofta är insteget för att man ska kunna kvalificera sig som underleverantörer till […]

Continue Reading

Nytt PTC-projekt kring additiv tillverkning

Ett nytt projekt Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning (Replab) har startat på PTC i Trollhättan. Läs mera om projektet på denna länk: Projekt Replab LÄNK Projektet är på totalt 21.5 milj. kr. med finansiering från de Europeiska regionala utvecklingsfonderna, Västra Götalandsregionen och GKN Aerospace. Chalmers och Swerea är samverkanspartners. Finansieringen från EU har […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »