Archive | D_Arenor/SMF

UK-Sweden bilateral funding call

UK-Sweden Call for Proposals for Aerospace R&D projects The UK and Sweden are announcing a joint funding call for aerospace R&D projects under the Network Projects programme. Applicants are expected to develop project proposals which have strong market potential for the UK and Sweden and all applications must be guided by the respective aerospace strategies […]

Continue Reading

From SARC Kickoff and Inauguration 18-19 juni

The kick-off event for SARC – The Swedish Aeronautical Research Center – took place in Linköping on June 18-19, 2018 with 110 participants. Carl Rosén, Director General at the Ministry of Enterprise and Innovation, conducted the inauguration ceremony. The full program for the event can be downloaded here: sarc_kickoff_program_final. SARC is an Innovair initiative and […]

Continue Reading

Clean Sky lyfter IMA och REPLAB

EU:s största flygforskningsprogram någonsin, Clean Sky 2, arbetar för att utveckla närmare samverkan med europeiska strukturfonder. Det banbrytande avtalet mellan Clean Sky 2 och två svenska regioner som vi rapporterat om tidigare är en del av just detta. Synergier mellan de två finansieringsformerna förväntas ge effektivare utnyttjande av offentlig finansiering och därmed bidra till att […]

Continue Reading

Forskare debatterar flyget

I kondensstrimmorna av den debatt som förts under senaste året om flyget och dess klimatpåverkan är det nu fem flygforskare som tagit turbinbladet från munnen och uttalat sin mening. Det handlar om de i Innovairsammanhang välkända professorerna Tomas Grönstedt, Chalmers; Dan Henningson, KTH; Petter Krus, LiU; Anders Lundbladh, Chalmers och GKN Aerospace samt doktoranden Sebastian […]

Continue Reading

ACS expanderar norrut

De kommande tio åren förväntas investeringar för flera hundratals miljoner kronor i det arktiska området. I samklang med detta har en ny klusternod, ACS North, i Kiruna invigts. ACS är naturligtvis Aerospace Cluster Sweden, som byggt upp en stark och välfungerande klusterverksamhet för flyg- och rymdverksamheten runt Linköping och Trollhättan. I och med ACS North […]

Continue Reading

GKN bjöd på lyckad NFFP-konferens

Den 15–16 maj arrangerade GKN Aerospace för första gången en NFFP-konferens där doktorander, projektledare, klusterledare och GKN-anställda träffades och diskuterade den senaste forskningen inom flygteknik. Syftet med NFFP (Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet) är att öka den svenska flygindustrins konkurrenskraft genom att vidareutveckla forskningsresurserna vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor. 2017 låg Sverige på första plats i […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »