Kategori

GKN Aerospace

UK-Sweden Aerospace Call 2020 – projects funded

Inlägg av Internationalisering, Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Vinnova

The projects resulting from the UK-Sweden joint Aerospace Call 2020 are listed below:

Collaborative projects in aeronautics funded through the Innovair/ATI call:

FIBRESENSE
FibreSense is a collaborative research led by Rolls-Royce with Saab as the key collaborator. The project will develop on-engine sensing capability using novel fibre-optic technologies, enabling much higher resolution data compared to present technologies. It will significantly improve engine diagnostics, improving aircraft availability.

COMPASS
The COMPASS project will develop a new lightweight, energy efficient and cost-efficient solution for communication sensors and is a collaboration between Microchip and the Compound Semiconductor Catapult in the UK and Saab in Sweden. Small, lightweight sensors at lower cost could enable wide spread adoption of detect and avoid radars and imaging landing radars for all weather landings for commercial airplanes, resulting in safer flights and reduced energy consumption.

DEMAND-REPAIR
The DEMAND-REPAIR project will be led by GKN Sweden and will involve Sweden’s University West in Trollhättan and Phoenix scientific and TWI in the UK. The project will explore novel advanced manufacturing technologies and innovative titanium powders to repair the next generation of aero-engine components. Using these techniques to repair components will create drastic improvements to the sustainability of the industry, reducing raw material requirements and manufacturing efficiencies and extending the lifespan and maintenance of aircraft.

SIMLIGHT
The SIMLIGHT project, led by the ESI Group in Sweden and including Saab and the International technegroup in the UK will study the computational electromagnetic (CEM) simulation of the effects of lightning strikes on the fully connected aircraft. The project will enable design optimisation and reduced size, weight and increased efficiency of airborne electronics, as well as optimising electromagnetic compatibility and interference, improving the operational performance of aircraft and on board experience for passengers.

Open VISTA
The open Vista project is led by Saab in Sweden with GE Cheltenham as collaborators.  The project will evaluate the integration of Saab’s 3-D Terrain database and 3-D Synthetic Vision System into GE’s Open Flight Deck Architecture for both the commercial and military aerospace market. The project will significantly improve advanced avionics systems and flight decks, including applications for Synthetic Vision Systems (SVS), Terrain Awareness Warning Systems (TAWS) and digital moving maps. The technology will be an enabler to accelerating the progression of cockpit avionics and therefore safer operations. Additionally, such technology is likely to benefit the airlines in operations and therefore lower fuel burn by optimising approach paths into airports.

AMASING IMC
The project, led by Renishaw in the UK and with GKN Sweden as partners will help develop the technology required to build large structures in a laser powder bed fusion machine, making it possible to produce larger components at a higher deposition rate. This will enable mass savings to be made for future generations of parts and also whole-life emissions and cost savings.

Collaborative project in aeronautics funded through Vinnova/ ATI:

HEPBAS
This project is led by Electroflight in the UK, with Baines Simmons and Sweden’s Heart Aerospace and research institute RISE as collaborators. It will research, develop, and ground test an innovative prototype high-energy propulsion battery system for electric aircraft. This will help to accelerate the transition of short-haul air travel to electric propulsion.

 

RISE Workshop 13 October – Composite technology in Sweden: Test and demo capabilities

Inlägg av Multi use, Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova

RISE Workshop 13 October – Composite technology in Sweden: Test and demo capabilities

RISE invites to a digital workshop with the aim of discussing and updating the industry on the test and demo facilities for composite technology available across Sweden.

Read more on this  LINK or download this invitation/programme PDF

Airbus presenterar konceptflygplan baserade på vätgasdrift

Inlägg av Internationalisering, Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Vinnova, Övrigt

Airbus har 21 september presenterat tre konceptflygplan baserade på vätgasdrift:
“ZEROe” – for a first climate neutral zero-emission commercial aircraft.

Läs mera på denna länk:  Airbus reveals new zeroemission concept aircraft
och se en video från presskonferensen 21 September (inkl. frågestund) via denna LÄNK.

Läs också studien Hydrogen Powered Aviation som presenterades våren 2020.
Den kan laddas ner här: Hydrogen Powered Aviation

Clean Aviation – new webpage

Inlägg av Demonstration, Internationalisering, Clean Sky, Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Vinnova

Clean Aviation has a new webpage.

What is Clean Aviation?

The European aeronautics community is ready and committed to act now to work towards climate-neutral aviation, and simultaneously build crucial industrial leadership for Europe and its citizens.

The goal of the Clean Aviation Partnership is to ensure that technology advancements allow new product developments in aeronautics to deliver maximum progress towards climate neutral aviation, meeting socio-economic expectations and providing benefits for European citizens and businesses.

Read the latest version of the  Strategic research and innovation agenda from Clean Aviation.

Chalmers leder nytt CleanSky projekt om digitala konstruktionsmodeller

Inlägg av Internationalisering, Akademi, Clean Sky, Innovair, GKN Aerospace, Övrigt

Digitala designexperiment utvecklar nästa generations flygmotorer

Open rotor är en ny typ av flygmotorer med upp till 20 procents lägre bränsleförbrukning än dagens turbofläktmotorer.

Chalmers leder, tillsammans med Cambridge universitet och Fraunhofer FCC, ett projekt som tar fram digitala konstruktionsmodeller för tillverkningsanpassning redan i konceptfasen.

Läs mera på denna LÄNK

 

Flygtekniken och coronaviruset

Inlägg av Multi use, Akademi, Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Övrigt

Världsläget med den pågående coronasmittan har naturligtvis påverkat det globala flygandet. Detta får effekter på efterfrågan på nya flygplan, vilket har skapat ett stort avbrott i de prognoser branschen tidigare arbetat efter. Denna fördröjning på marknaden får sannolikt fleråriga konsekvenser för främst de aktörer som befinner sig närmast marknaden, det vill säga industrin – både de storföretag som levererar direkt till de stora civila systemintegrerande tillverkarna (OEM) och deras underleverantörer.

Med kraftigt minskade volymer och intäkter från både nyförsäljning och eftermarknad över lång tid minskar företagens kapacitet att egensatsa. Detta sker samtidigt som flera av våra samarbetsföretag i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA får stora stimulanspaket från sina respektive länder för att snabba upp utvecklingen av nya klimateffektivare flygplansmodeller och motorer – med tydlig inriktning på att stärka de nationella försörjningskedjorna. Här finns risk för en uppseglande obalans i det internationella samarbetsklimatet.

För underleverantörerna, ofta små och medelstora företag (SMF), kan coronarelaterade likviditetsproblem innebära direkta överlevnadsproblem, och speciellt kännbart blir det för de företag som huvudsakligen levererar till flygområdet. SMF som har andra kundbaser kan eventuellt drabbas lindrigare.

Samtidigt drabbas den parallella militära utvecklingen hos företagen inte på samma sätt av nedgången, vilket är positivt för bibehållandet av förmåga. Å andra sidan finns även här en internationell obalans: i andra länder tidigarelägger man stora beställningar för att på så sätt hålla igång företagen på en högre nivå än vad de civila satsningarna annars skulle möjliggöra.

Aktörer som befinner sig i tidigare faser av innovationskedjan påverkas inte på samma sätt av avbrottet. Innovairs akademiska aktörer märker snarare ett ökat behov av forskning, och historiskt har även kriser av det här slaget visat på ökade möjligheter för disruptiva inslag i innovationer. Akademin jobbar nu för högtryck för att kunna bereda övriga innovationskedjan med industrialiserbara forskningsresultat för en ännu starkare svensk flygteknisk position på den internationella arenan efter avbrottet.

Här ger den nationella strategin för flygteknisk innovation som ritats upp i NRIA Flyg en tydlig och hållbar riktning, som inte förändras av världsläget eftersom den tydligt styr svensk flyginnovation mot de hållbara lösningar som världen kommer att efterfråga i ännu högre utsträckning efter avbrottet. I detta avseende innebär coronaavbrottet därmed en chans till ”nya tag” och en möjlighet till en ytterligare förstärkt inriktning mot grön flygteknik. Men tecknen tyder på att omvärlden rör sig fortare än vi just nu, och det behöver åtgärdas.

Vad flygbranschen nu hoppas är att staten, till följd av coronavirusets negativa effekter på flygandet i stort och flygindustrins problem till följd av inställda leveranser, matchar de insatser som görs i andra länder så att svensk industri är väl positionerad när dagens kris är över.