Kategori

Saab Aeronautics

FT2019 Aerospace Technology Congress – Plenary Lectures available

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

The FT2019 congress, arranged by the Swedish Society for Aeronautics and Astronautics (FTF) in cooperation with INNOVAIR, was very successful and well attended with 330+ national as well as international participants. The Final Programme is available here.

The excellent Plenary Presentations are already available on this link, and the Technical Presentations in the parallel sessions will be made available in the near future.

Some pictures from FT2019 are available here.

We thank the speakers, our partners and exhibitors, for their contributions and support, who made the Congress possible and outstanding. We look forward to seeing you all again at ICAS 2022 in Stockholm 4-9 September 2022.

 

 

Swedish Aeronautics & Space Seminar 2019 Brussels 17 October

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Övrigt

Swedish Aeronautics & Space Seminar 2019

17 October 2019: 17.00 – 21.00
Venue: Nordic House, Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels


The four main associations representing Swedish aeronautics, space and defence industries are proud to invite you to the 3rd Annual Swedish Aeronautics and Space seminar. AeroSpace industries around Europe are facing an increasingly transformative market. On the one hand facing increasing global competition and on the other hand is fully dedicated to supporting the development of greener technologies to meet the challenges presented by climate change. The EU has a pivotal role on the global stage, in providing technological and competitive leadership in the AeroSpace sector.

With a new legislative term just started, the Swedish aeronautics, space and defence industries would like to demonstrate how the sector can contribute in both developing competitive technologies as well as solutions to reducing the environmental footprint of the AeroSpace sector in Europe and globally, with the support of the EU and its affiliated programmes.

Programme

 • Welcome and introduction
 • Presentations 
 • Cocktail and light buffet
 • Exhibition of Swedish aeronautics, space and defence industries

Speakers 

 • Matthias Petschke, Director of EU Satellite Navigation Programs at DG-GROW, European Commission
 • Sara Skyttedal, MEP, Member of the Industry, Research and Energy Committee (ITRE)
 • Henrik Runnemalm, Director for Research and Technology at GKN Aerospace
 • Ron van Manen, Programme Manager, Clean Sky

REGISTER here

Workshop inom kollaborativ automation med fokus på komposittillverkning 7 november i Linköping

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova

Aerospace Cluster Sweden, RISE och Compraser Labs samverkar i projektet SVIFFT – Sveriges Framtida Flyg- och Rymdindustri. Inom projektet har bl.a. en testmiljö för automatisering, som riktar sig till små- och medelstora företag verksamma inom komposittillverkning, byggts upp på Compraser Labs i Linköping.

Automatiseringsmiljön är tänkt att vara en plattform för företag som vill lära sig mer om automatisering och även fungera som en praktisk ”verkstad” för utveckling och industriell implementering av tillverkningsteknik.

Tillsammans bjuder vi in till en workshop med fokus på kollaborativa applikationer, där vi visar upp labbet, demonstrerar våra utrustningar och pratar om automation, dess fördelar, begränsningar och möjligheter. Medverkar gör bl.a. SAAB och GKN som ger sin bild av automatiserad kompositproduktion. Det kommer finnas möjlighet att delta via det virtuella projektrummet på Compraser Labs via Skype.

Program med info om anmälan finns HÄR

Saab in award winning European project

Inlägg av Innovair, Saab Aeronautics, Vinnova

An international research and development project OpenCPS, with Magnus Eek from Saab as the project leader, has been selected as the award winning project within ITEA.

The project included 18 partners representing universities, research institutes, and industries from Sweden, France, Finland, and Hungary and aimed at methodology, standards, and open-source tools for efficient development of cyber-physical systems.

”The plan is to use the Functional Mock Up Interface (FMI) standard and OpenCPS tools in a framework for model-based anomaly detection in flight test data and for automated model validation, activities which, at present, require significant manual work from both Flight Test & Verification and the Research & Development department,” explains Magnus Eek.

Read more about the project on this Saab link

ITEA is a transnational and industry-driven R&D&I programme in the domain of software innovation. ITEA is a EUREKA Cluster programme, enabling a global and knowledgeable community of large industry, SMEs, start-ups, academia and customer organisations, to collaborate in funded projects that turn innovative ideas into new businesses, jobs, economic growth and benefits for society. Read more about ITEA on the ITEA link

Vinnova utlysning inom EUREKA SMART för Avancerad tillverkning

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova

Vinnova har en ny utlysning på gång inom EUREKA – SMART för Avancerad Tillverkning.

Utlysningen ska bidra till att utveckla morgondagens innovation inom avancerad tillverkning. Den ska stödja avancerade tillverkningsprodukter, processer och tjänster inom alla marknadssektorer. Resultatet ska vara redo för marknad.

Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden:

 • Bearbetning av material och produkter.
 • Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem på komponent- och systemnivåer.
 • Digital eller virtuell fabriksdesign, datainsamling och hantering, drift och planering, från realtid till långsiktiga optimeringsmetoder.
 • Människa-maskinsamarbete som förstärker människors roll i tillverkningen.
 • Hållbara processer och system.
 • Kundanpassad tillverkning genom att involvera kunder i värdekedjor, från produktprocessdesign till tillverkning.

Airbus finns med i flera pågående SMART projekt. Läs mera om utlysningen och en nätverksträff i Leuven 3/10 på dessa länkar:
https://www.vinnova.se/kalenderhandelser/2019/10/natverksdag-eureka-smart/
https://www.vinnova.se/e/eureka-kluster-medfinansiering/smart–avancerad-tillverkning-svensk-2019-04417/

Innovairs årskonferens 2 oktober 2019 i Trollhättan

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

Innovairs årskonferens 2019 äger rum 2 oktober på PTC/Innovatum i Trollhättan.

Som vanligt välkomnar vi alla aktörer i Sverige som har kontakt med flygteknisk innovation, från hela trippelhelixen: akademi, industri och offentlig sektor. Och självklart välkomnar vi även innovationsaktörer från andra sektorer.

Eftersom konferensen sker på samverkansarenan PTC (Produktionstekniskt Centrum, en av Innovairs två arenor för produktionsteknik) kommer det att finnas inslag av produktions- och materialteknik, med studiebesök i PTC:s verksamhet och beskrivning av arenan som innovationsfrämjande koncept.

Hela programmet med anmälningslänk finns här

Brazilian-Swedish Workshop 8 on Aeronautics 10 October 2019

Inlägg av Innovair, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

Innovair is responsible for organizing the 8th workshop in Aeronautics between Sweden and Brazil and we invite you to participate in the event taking place in Stockholm on October 10th at the IVA Conference Center (IVA link)

The workshop series explores the collaboration between Sweden and Brazil in the field of Aeronautics. It is now the 8th time the workshop gathers experts, researchers, industry and governmental stakeholders from both countries to further enhance the ongoing bilateral cooperation.

Program and registration via this link SE-BRA Workshop 8