Skip to main content
search

Organisation

Styrgrupp

 • Dag Waldenström, Generalsekreterare Svenskt Flyg (ordförande)
 • Yvonne Rosmark, Innovair programdirektör – föredragande
 • P-O Marklund, teknologi- och innovationsdirektör för flygverksamheten, Saab Aeronautics
 • Henrik Runnemalm, VP Global Research Center, GKN Aerospace
 • Rickard Stridh, Forskningschef Försvarsmakten
 • Carina Wahllöf, Avdelningschef FMV
 • Svjetlana Stekovic, Docent LiU
 • Fredrik Olofsson, CEO Aerospace Cluster Sweden

Adjungerad:

 • Anne Lidgard, Vinnova

Arbetsgrupp

Möts en gång per månad med representanter från:

 • Saab (Tomas Ireman, Göran Bengtsson, Jenny Gardner)
 • GKN (Robert Lundberg, Patrik Johansson, Céline Souillet Sundberg)
 • FM (Rickard Stridh, Patrik Stensson, Kent Andersson)
 • FMV (Björn Jonsson, Mats-Olof Olsson)
 • FOI (Daniel Faria, Tomas Mårtensson, Magnus Tormalm, Irina Eriksson)
 • RISE (David Mattson, Martin Schöllin)
 • KTH (Dan Henningson, Ardeshir Hanifi, Fredrik Lundell, Mats Åbom, Evelyn Otero, Pernilla Ulfvengren)
 • LiU (Petter Krus, Svjetlana Stekovic)
 • Chalmers (Tomas Grönstedt)
 • LTU (Marta-Lena Antti, Anna Öhrwall Rönnbäck)
 • Aerospace Cluster Sweden (Fredrik Olofsson)
 • Trafikverket (Marie Fridolin)
 • Luftfartsverket (Gunnar Olsson)
 • Swedavia (Anette Näs)
 • VTI (Magnus Eek)
 • Innovair (Yvonne Rosmark, Mats Olofsson)

Adjungerade:

 • Vinnova (Johan Rignér, Christina Kvarnström)
 • Näringsdepartementet (Karl Nyström)

Kommunikationsgrupp

 • Yvonne Rosmark, Innovair
 • Robert Hell, GKN
 • Gunnar Linn, Linnkonsult

Programdirektör

Biträdande programdirektör

 • Björn Jonsson, FMV

Webmaster

 • Gunnar Linn, gunnar(@)linnkonsult.se

Representerade organisationer

Close Menu