Organisation

Styrelse

 • David Hild, Svenskt Flyg (ordförande)
 • Anders Blom, FOI  (programdirektör – föredragande)
 • Mats Palmberg, Saab
 • Henrik Runnemalm, GKN
 • Rickard Stridh, Försvarsmakten
 • Magnus B. Larsson, FMV
 • Tomas Grönstedt, Chalmers
 • Hans Hansson, SWEREA
 • Börje Andermård, Brogren Industries
 • Petter Bladh, Nordic Aircraft

Adjungerad:

 • Sanna Edlund, Vinnova

Arbetsgrupp

Möts en gång per månad med representanter från:

 • Saab (Tomas Ireman, Göran Bengtsson, Maria Weiland)
 • GKN (Robert Lundberg, Patrik Johansson)
 • FM (Rickard Stridh, Mattias Hansson, Patrik Stensson)
 • FMV (Mats-Olof Olsson, Björn Jonsson)
 • FOI (Neda Tooloutalaie)
 • RISE/IVF (Cecilia Ramberg)
 • RISE/SICOMP (Bengt Wälivaara, Martin Schöllin)
 • KTH (Dan Henningson, Mats Åbom, Ardeshir Hanifi)
 • LiU (Petter Krus, Svjetlana Stekovic)
 • Chalmers (Tomas Grönstedt)
 • Trafikverket (Marie Fridolin)
 • Luftfartsverket (Gunnar Olsson)
 • Aerospace Cluster Sweden (Göran Berlemo)

Adjungerade:

 • Vinnova (Sanna Edlund, Martin Svensson, Christina Kvarnström)
 • Näringsdepartementet (Monika Mörtberg-Backlund)

Kommunikationsgrupp

 • Anders Blom, Innovair
 • Hannes Carl Borg, GKN
 • Carl-Henrik Arvidsson, Saab
 • Anna Wilson, SAS
 • Gunnar Linn, Linnkonsult

Programdirektör

Biträdande programdirektör

 • Björn Jonsson, FMV

Sekreterare och webmaster

Representerade organisationer