Organisation

Styrgrupp

 • Dag Waldenström, Generalsekreterare Svenskt Flyg (ordförande)
 • Anders Blom, Innovair programdirektör – föredragande
 • Ann-Kristin Adolfsson, Chief Strategy Officer, Saab Aeronautics
 • Henrik Runnemalm, VP Global Research Center, GKN Aerospace
 • Rickard Stridh, Forskningschef Försvarsmakten
 • Anders Johnson, FMV
 • Petter Krus, Professor LiU/Chef SARC
 • Fredrik Olofsson, CEO Aerospace Cluster Sweden

Adjungerad:

 • Johan Rignér, Vinnova

Arbetsgrupp

Möts en gång per månad med representanter från:

 • Saab (Tomas Ireman, Göran Bengtsson, Jenny Gardner)
 • GKN (Robert Lundberg, Patrik Johansson)
 • FM (Rickard Stridh, Mattias Hansson, Patrik Stensson, Peter Sturesson)
 • FMV (Mats-Olof Olsson, Björn Jonsson)
 • FOI (Daniel Faria)
 • RISE/IVF (Cecilia Ramberg)
 • RISE/SICOMP (David Mattson, Martin Schöllin)
 • KTH (Dan Henningson, Mats Åbom, Ardeshir Hanifi)
 • LiU (Petter Krus, Svjetlana Stekovic)
 • Chalmers (Tomas Grönstedt)
 • LTU (Marta-Lena Antti)
 • Trafikverket (Marie Fridolin)
 • Luftfartsverket (Gunnar Olsson)
 • Aerospace Cluster Sweden (Fredrik Olofsson)

Adjungerade:

 • Vinnova (Johan Rignér, Andreas Netz, Christina Kvarnström)
 • Näringsdepartementet (Karl Nyström)

Kommunikationsgrupp

 • Anders Blom, Innovair
 • Robert Hell, GKN
 • Carl-Henrik Arvidsson, Saab
 • Anna Wilson, SAS
 • Gunnar Linn, Linnkonsult

Programdirektör

Biträdande programdirektör

 • Björn Jonsson, FMV

Sekreterare och webmaster

 • Anders Gustafsson, anders.gustafsson(@)innovair.org

Representerade organisationer