Organisation

Styrgrupp

 • Dag Waldenström, Generalsekreterare Svenskt Flyg (ordförande)
 • Anders Blom, Innovair programdirektör – föredragande
 • Lisa  Åbom, CTO Saab Aeronautics
 • Henrik Runnemalm, Director R&T, GKN Aerospace Engine Systems
 • Rickard Stridh, Forskningschef Försvarsmakten
 • Anders Johnson, FMV
 • Tomas Grönstedt, Professor Chalmers/Chef SARC
 • Göran Berlemo, CEO Aerospace Cluster Sweden
 • Tobias Björnhov, VD Corebon

Adjungerad:

 • Sanna Edlund, Vinnova

Arbetsgrupp

Möts en gång per månad med representanter från:

 • Saab (Tomas Ireman, Göran Bengtsson)
 • GKN (Robert Lundberg, Patrik Johansson)
 • FM (Rickard Stridh, Mattias Hansson, Patrik Stensson)
 • FMV (Mats-Olof Olsson, Björn Jonsson)
 • FOI (Neda Tooloutalaie)
 • RISE/IVF (Cecilia Ramberg)
 • RISE/SICOMP (Mohamed Loukil, Martin Schöllin)
 • KTH (Dan Henningson, Mats Åbom, Ardeshir Hanifi)
 • LiU (Petter Krus, Svjetlana Stekovic)
 • Chalmers (Tomas Grönstedt)
 • Trafikverket (Marie Fridolin)
 • Luftfartsverket (Gunnar Olsson)
 • Aerospace Cluster Sweden (Göran Berlemo)

Adjungerade:

 • Vinnova (Sanna Edlund, Christina Kvarnström)
 • Näringsdepartementet (Monika Mörtberg-Backlund)

Kommunikationsgrupp

 • Anders Blom, Innovair
 • Robert Hell, GKN
 • Carl-Henrik Arvidsson, Saab
 • Anna Wilson, SAS
 • Gunnar Linn, Linnkonsult

Programdirektör

Biträdande programdirektör

 • Björn Jonsson, FMV

Sekreterare och webmaster

Representerade organisationer