Skip to main content
search

Nationell flyginnovation
– Militära FoT-program

Försvarsmaktens forskning- och teknikutveckling (FoT) har som övergripande målsättning att:

 • stödja den fortsatta realiseringen av ett flexibelt och tillgängligt insatsförsvar;
 • bidra till handlingsfrihet inför framtida beslut;
 • nyttiggöras inom Försvarsmaktens insatsverksamhet.

Verksamheten sammanfattas i den här presentationen.

Verksamheten är indelad i följande 13 FoT-områden:

 • Telekrig
 • Sensorer och signaturanpassning
 • Flygteknik med elektronik & byggsätt
 • Ledning och MSI
 • Modellering och simulering
 • Vapen och skydd
 • Undervattensteknik
 • CBRN och miljö
 • Militär profession
 • Försvarsrelaterad medicin
 • Årligt temaområde
 • Transfer
 • Samverkansprogrammet

Den flygrelaterade verksamheten finns främst inom området Flygteknik med elektronik & byggsätt. Forskningen inom området handlar om konceptstudier,aerodynamik, strukturmekanikoch överlevnad(signaturanpassning och krigsskador). Teknikutvecklingen sker främst inom koncept och flygsystemalanys, flygprestanda, överlevnad, operatörsstödsamt logistik och miljö.

Flygrelaterad verksamhet finns också inom ett antal närliggande områden som Ledning och MSI,Sensorer och signaturanpassning, Telekrigsamt Vapen och skydd.

Close Menu