Allmänt om NRIA Flyg

Innovairs verksamhet styrs av en nationell strategi som formuleras och underhålls gemensamt av innovationsområdets samlade aktörer. Strategin heter NRIA Flyg och har i dagsläget hittills utkommit i tre inkarnationer:

NRIA Flyg är ett branschsamlande verktyg för att garantera att områdets alla aktörer arbetar åt samma håll, att resultatet ska bli en entydig förstärkning av Sveriges innovationsresurser och att politiker och beslutsfattare ska få en klar bild av områdets styrka och potential för Sverige för att därigenom kunna rikta och koordinera resurser för bästa möjliga effekt för Sverige.

Strategin formulerar de mål som styr Innovairs verksamhet och därmed svensk flygteknisk innovation.