Skip to main content
search

Allmänt om NRIA Flyg

En levande strategi för flygteknisk innovation

Innovairs verksamhet styrs av en nationell strategi som formuleras och underhålls gemensamt av innovationsområdets samlade aktörer. Strategin heter NRIA Flyg och har i dagsläget hittills utkommit i fyra inkarnationer:

NRIA Flyg är ett branschsamlande verktyg för att garantera att områdets alla aktörer arbetar åt samma håll, att resultatet ska bli en entydig förstärkning av Sveriges innovationsresurser och att politiker och beslutsfattare ska få en klar bild av områdets styrka och potential för Sverige för att därigenom kunna rikta och koordinera resurser för bästa möjliga effekt för Sverige.

Bakgrund, mål och prioriterade teknikområden

Tidigare inkarnationer av agendan har innehållit de mål som styr Innovairs verksamhet och därmed svensk flygteknisk innovation, liksom de prioriterade teknikområden som är valda för att på bästa sätt stödja strategin och hjälpa Sverige att uppnå de uppsatta målen.

Från och med NRIA Flyg 2020 publicerar vi dessa delar här på webben i stället, eftersom dessa delar är en smula dynamiska och kan behöva uppdateras allteftersom Innovair uppnår uppsatta mål och omvärlden förändras.

Här publicerar vi även bakgrunden till varför vi överhuvudtaget ska ha flygteknisk innovationsverksamet i Sverige.

Close Menu