Utlysningar

Den hör sidan innehåller information om och länkar till aktuella utlysningar inom nationella och Europeiska forskningsprogram.

2018-07: UK-Sweden Call for Proposals for Aerospace R&D projects through EUREKA mechanism:

LINK UK-Sweden Call

2017-06 NFFP7 – Utlysning 1

LÄNK NFFP7

2016-12 Aktuella Vinnova-utlysningar

Utlysningar

2016-05 SIP Produktion2030

www.produktion2030.se/nyheter/utlysning-om-nya-produktionsmetoder-och-produktionstekniker-oppen-nu/
www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-produktion/

2016-03 Centrum för Hållbar Luftfart KTH (Trafikverket)

För projekt med inriktning att minska buller samt övriga miljöeffekter från flygtrafik.
Utlysningstext CSA_Sv
Call Text CSA_Eng

2015-06 Vinnova – Demonstratorprogrammet SWE-DEMO 2016-

Utlysning SWE-DEMO-2015-06-11

2015-04 Utlysning inom ERA-NET Transport: Sustainable Logistics and Supply Chains

www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Nyheter/20151/150331-ERA-NET-Transport/
http://transport-era.net/research-calls/sustainable/

2015-01 Vinnova – Utlysningar inom flera Strategiska Innovationsprogram

www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar
www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-produktion
www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-lattvikt

2014-10 Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF) – Generiska metoder och verktyg för framtida produktion

SSF utlyser rambidrag på 250 miljoner kronor för att stödja forskning relaterat till produktion. Utlysningen riktar sig mot forskning som har potential att leda till förnyelse och vidareutveckling inom produktion mellan flera sektorer och branscher.
SSF utlysning 2014-10-08

2014-09 KK-stiftelsen

KK-stiftelsen presenterar 6 utlysningar inom forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Totalt har stiftelsen avsatt 400 miljoner kronor per år under både 2014 och 2015.
KK-stiftelsen pressrelease 2014-09-17