Skip to main content
search

Utlysningar

Den hör sidan innehåller information om och länkar till aktuella utlysningar inom nationella och Europeiska forskningsprogram.


2021-09: SMF Flyg – utlysning hösten 2021


2021-02: SMF Flyg – utlysning våren 2021


2020-03: Ny utlysning SE-UK inom flygteknik


2020-02:  SMF Flyg – utlysning våren 2020


2019-10: IntDemo – utlysningen är nu öppen


2019-09: Vinnova utlysning inom EUREKA SMART för Avancerad tillverkning


2019-02: NFFP7 – Utlysning 2 LÄNK Utlysning 2


2019-01: KTH Centrum för Hållbar Luftfart – Utlysning 2019


2018-11: Clean Sky – 9th Call for proposals


2018-10: Vinnova-utlysningar av intresse för SMF


2018-07: UK-Sweden Call for Proposals for Aerospace R&D projects through EUREKA mechanismLINK UK-Sweden Call


2017-06 NFFP7 – Utlysning 1 LÄNK NFFP7


2016-12 Aktuella Vinnova-utlysningar Vinnova utlysningar


2016-05 SIP Produktion2030
www.produktion2030.se/nyheter/utlysning-om-nya-produktionsmetoder-och-produktionstekniker-oppen-nu/
www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-produktion/


2016-03 Centrum för Hållbar Luftfart KTH (Trafikverket)
För projekt med inriktning att minska buller samt övriga miljöeffekter från flygtrafik.
Utlysningstext CSA_Sv
Call Text CSA_Eng


2015-06 Vinnova – Demonstratorprogrammet SWE-DEMO 2016-
Utlysning SWE-DEMO-2015-06-11


2015-04 Utlysning inom ERA-NET Transport: Sustainable Logistics and Supply Chains
www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Nyheter/20151/150331-ERA-NET-Transport/
http://transport-era.net/research-calls/sustainable/


2015-01 Vinnova – Utlysningar inom flera Strategiska Innovationsprogram
www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar
www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-produktion
www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-lattvikt


2014-10 Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF) – Generiska metoder och verktyg för framtida produktion
SSF utlyser rambidrag på 250 miljoner kronor för att stödja forskning relaterat till produktion. Utlysningen riktar sig mot forskning som har potential att leda till förnyelse och vidareutveckling inom produktion mellan flera sektorer och branscher.
SSF utlysning 2014-10-08


2014-09 KK-stiftelsen
KK-stiftelsen presenterar 6 utlysningar inom forskning, kompetensutveckling och kunskapsförstärkning. Totalt har stiftelsen avsatt 400 miljoner kronor per år under både 2014 och 2015.
KK-stiftelsen pressrelease 2014-09-17 

Close Menu