Skip to main content
search

Innovairs årskonferens 2021
hölls virtuellt via Teams onsdag 10 november 2021.

Ta del av presentationerna (även inspelningar) nedan:

Inledning; Anders Blom, Innovair;
Lyssna till presentationen på denna LÄNK
Innovair årskonferens – 10-november-2021_ Inledning, Anders Blom

Flygteknisk verksamhet inom SARC; Petter Krus, SARC/LiU
Lyssna till presentationen på denna LÄNK
Innovair årskonferens – 10-november-2021 – SARC – Petter Krus

Flygteknisk verksamhet inom ACS; Fredrik Olofsson, Jonas Envall, Dag Åsvärn
Lyssna till presentationen på denna LÄNK
Innovair årskonferens – 10-november-2021_ ACS, Fredrik Olofsson, Jonas Envall, Dag Åsvärn

Flygteknisk verksamhet inom FOI; Tomas Mårtensson, FOI
Lyssna till presentationen på denna LÄNK
Innovair årskonferens – 10-november-2021_ FOI_Flygsystem – Tomas Mårtensson

Flygteknisk verksamhet inom RISE;
 Robin Hughes, David Mattson RISE
Lyssna till presentationen på denna LÄNK
Innovair årskonferens – 10-november-2021_ RISE – Robin Hughes, David Mattsson

Avslutning och blick framåt;
 Anders Blom, Innovair
Lyssna till presentationen på denna LÄNK
Innovair årskonferens – 10-november-2021_Vägen framåt – Anders Blom

Close Menu