Partner och stadgar

Stadgar för Innovair finns här.

Följande företag, organisationer och myndigheter är Innovairs partner:

Svenskt Flyg

www.svensktflyg.se

Saab Aeronautics

www.saabgroup.com

GKN Aerospace Engine Systems

www.gknaerospace.se

Nordic Aircraft

www.nordicaircraft.com

Brogren Industries

www.brogrenindustries.com

KTH – Kungliga Tekniska högskolan

www.kth.se

Chalmers

www.chalmers.se

FM – Försvarsmakten

www.forsvarsmakten.se

FMV – Försvarets Materielverk

www.fmv.se

FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut

www.foi.se

RISE/SICOMP

www.swerea.se/sicomp

RISE/IVF

www.swerea.se/ivf

Mer om flygteknikaktiviteter hos Innovairs partner finns under rubriken Svenska flygteknikaktörer i sidfoten.

Andra aktörer inom svensk flygteknik är välkomna att ansluta sig som partner till Innovair. Kontakta Anders Blom, programdirektör Innovair, info@innovair.org.