Skip to main content
search

Internationell flyginnovation
– Clean Sky

Clean Sky är ett så kallat Joint Technology Initiative (JTI) mellan flygindustrin och EC. Det är ett stort demonstratorprojekt som validerar teknologi till hög TRL-nivå (TRL 6). Demonstratorer för bland annat flygplansstrukturer och system samt motorer genomförs. Saab och GKN är strategiska partner i Clean Sky.

25 % av budgeten i Clean Sky 1 fördelades via öppna utlysningar. Strategiska partner som Saab och GKN formulerar ämnen och deltar även i själva utvärderingen av ansökningar i de öppna utlysningarna. Via dessa utlysningar har flera svenska U/H/I och SMF kommit med i projekt inom Clean Sky.

En sammanfattande broschyr om Clean Sky finns här.

Clean Sky 2

Clean Sky 2 startade i slutet av 2014 och skall pågå till 2024 med en budget på 4 miljarder EUR. Inom Clean Sky 2 kommer ännu större integrerade plattformar att demonstreras men också demonstratorer av samma typ som i Clean Sky 1.

Ett faktablad om Clean Sky 2 finns här. Läs mer på Clean Skys hemsida.

Inom ramen för Clean Sky 2 har samarbetsavtal tecknats med två svenska regioner, Region Östergötland och Region Västra Götaland. Läs mera om detta i Clean Sky Region Brochure.

En sammanfattande presentation om svensk medverkan i Clean Sky finns här.

Close Menu