Skip to main content
search

Internationell flyginnovation
– Clean Sky

Clean Sky (2007–2016)

Clean Sky var ett så kallat Joint Technology Initiative (JTI) mellan flygindustrin och Europeiska kommissionen. Det är ett stort demonstratorprojekt som validerade teknologi till hög TRL-nivå (TRL 6). Demonstratorer för bland annat flygplansstrukturer och system samt motorer genomfördes. 25 % av budgeten i fördelades via öppna utlysningar. Strategiska partner som Saab och GKN formulerade ämnen och deltog även i själva utvärderingen av ansökningar i de öppna utlysningarna. Via dessa utlysningar har flera svenska universitet/högskolor/institut och SMF kommit med i projekt inom Clean Sky.

Clean Sky 2 (2014–2023)

Clean Sky 2 startade i slutet av 2014 och pågick till och med 2023. Inom Clean Sky 2 demonstrerades ännu större integrerade plattformar men också demonstratorer av samma typ som i Clean Sky.

Clean Aviation (2022–)

Clean Aviation startade 2022 och har ännu större fokus än förgångarna på disruptiv teknologi och fossilfritt flyg. Inom programmet drivs tre huvudspår:

  • Ultraeffektiva flygplan för medeldistans med 30 % lägre bränsleförbrukning och förberedda för 100 % SAF.
  • Vätgasframdrivning, antingen i form av elflyg (bränsleceller) eller genom förbränning av vätgas i konventionella motorer.
  • Hybrid-elektriska regionalflygplan.

De första demonstratorerna kom i gång i början på 2023.

Close Menu