Skip to main content
search

Swedish Aeronautical Research Center (SARC)

SARC är ett nationellt forskningscenter för att strukturera och förbättra den akademiska delen av flygteknisk innovation och dess relationer till övriga aktörer i innovationssystemet. Centret är bildat på initiativ av Innovair, som tillhandahåller inledande finansiering för formering av verksamheten.

SARC är formellt etablerat vid Linköpings universitet, men är ett nationellt center öppet för samtliga intresserade akademiska aktörer. Alla universitetsavdelningar som får medel via utlysningar från NFFP 7 kommer att kopplas till centret. SARC är ett sätt att garantera långsiktig försörjning av kvalificerad arbetskraft inom flygteknikområdets prioriterade teknikområden.


SARCs vision är:
Att vara det ledande nätverket för flygteknikforskare i Sverige, att främja samarbete mellan forskare och forskarstuderande, att påverka flygpolitiken och att underlätta finansiering för grundläggande flygteknisk forskning.


SARCs mål är:

  • Att underlätta samarbetet mellan flygteknikforskare i Sverige genom aktiviteter som forskarskolor, årliga konferenser och workshops.
  • Att vara ett forum för forskare och doktorander inom NFFP7 från både akademi och industri och skapa möten för en positiv utveckling av flygforskningen, vilket på sikt ska resultera i mer och bättre samarbete inom flygteknisk innovation i Sverige.
  • Att agera gemensamt som en stark aktör internationellt och positionera SARC när det gäller till exempel EU:s ramprogram.
  • Att vara en stark aktör gentemot prioriterade länder för flygforskningssamarbete som Brasilien, Storbritannien och Tyskland och, på lång sikt, Frankrike och USA.
  • Att underlätta diskussionen om att säkerställa kompetens inom flygtekniksektorn, inklusive strategiska aspekter på utbildning.

SARC:s kick-off-evenemang ägde rum i Linköping 18–19 juni 2018.

Läs mer på sarc.center.

Close Menu