Skip to main content
search

Nioårsutvärdering 2023

Nu är Swecos nioårsutvärdering av Innovair som strategiskt innovationsprogram (SIP) färdig. Utvärderingen har försökt besvara följande frågor:

 1. Vilka resultat har åstadkommits och hur har programmet utvecklats vad gäller:
  1. Mobilisering och kompetensutveckling?
  2. Samverkan och arbetssätt?
  3. Regler och andra incitament som styr utvecklingen i rätt riktning?
  4. Ny teknik, infrastruktur och nya produkter?
 2. Vilket mervärde har programmet haft?
 3. Bidrag till de övergripande effektmålen för hela satsningen på SIPar?
 4. Hur väl har handlingsplanen efter sexårsutvärderingen genomförts?
 5. Vilka är rekommendationerna inför avslutningsfasen?

Du kan läsa slutpresentationen här: SIP_Slutpresentation_Innovair_231212.pdf

Close Menu