Skip to main content
search

Innovairs årsmöte 2015-09-22

Vad har hänt under året?

Anders Blom, Innovair
INNOVAIR ÅM 150922 P3_Innovair händelser under året 150922

NFFP inklusive internationella satsningar och SMF-program

Björn Jonsson, FMV
INNOVAIR ÅM 150922 P4_ 2015-09-22 NFFP innovair årskonferens

Produktionsarenor och samverkan andra SIP

Compraser: Bengt Wälivaara, Swerea Sicomp
INNOVAIR ÅM 150922 P5_CompraserLabs_Swerea_20150922
Produktionstekniskt centrum: Cecilia Ramberg, Swerea IVF
INNOVAIR ÅM 150922 P6_Arena_för_metallteknologi_PTC_Trollhättan_150921

Triple Use

Bengt Wälivaara, Swerea Sicomp
INNOVAIR ÅM 150922 P7_Triple Use_Innovair 22 sept

Från GF Demo till SWE Demo – exempel på genomförda projekt

Robert Lundberg, GKN
INNOVAIR ÅM 150922 P8_SWE DEMO _GKN_Robert_pdf
Maria Weiland, Saab
INNOVAIR ÅM 150922 P9_Saab GF-Demo Innovairs årsmöte 20150922

Utlysningen SWE Demo

Ebba Lindegren, Vinnova
INNOVAIR ÅM 150922 P10_SWE Demo utlysning 2015-09-22

Försvarsmakten och fortsatt forskning och teknikutveckling inom flyg

Anders Foyer, FM
INNOVAIR ÅM 150922 P11_FM_Presentation Innovair 150922

Aerospace Cluster Sweden

Yvonne Rosmark, näringslivschef Linköping kommun
INNOVAIR ÅM 150922 P12_ACS presentation Innovair Årsmöte 2015 Final

Regionfonderna – satsningar på flyg

Henrik Runnemalm, GKN
Peter Larsson, Region Östergötland
INNOVAIR ÅM 150922 P13a_VGR – GKN om PTC
INNOVAIR ÅM 150922 P13b_VGR – Clean Sky 2- 150924
INNOVAIR ÅM 150922 P13c_CleanSky2eng2_PL (2)

Nationella teknikkluster

Christopher Jouannet, Saab
INNOVAIR ÅM 150922 P14_NFFP_kluster

Strategisk innovationsagenda 2016 och diskussion

Anders Blom, Innovair
INNOVAIR ÅM 150922 P15_siaflyg2016-pres-150611a

Avslutning och vägen framåt

Anders Blom, Innovair
INNOVAIR ÅM 150922 P16_Innovair vägen framåt 150922

Close Menu