Skip to main content
search

Succé för ICAS 2022!

ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences) startade 1958 en kongresserie på initiativ av Harry Guggenheim och Theodor von Kármán. Sedan dess har serien roterat i världen vartannat år, och den 33:e kongressen har precis hållits i Stockholm med tungt fokus på flygets miljöaspekter.

ICAS 2022 samlade under en fin septembervecka världens flygtekniska elit från akademi, institut, företag och myndigheter för att presentera och diskutera nya forskningsresultat avseende flygets miljöfrågor, aerodynamik, strukturteknik, flygdynamik och områden som multidisciplinär optimering, cybersäkerhet, system av system, AI och liknande.

På kongressen presenterades cirka 600 tekniska föredrag, inklusive pris- och plenarföredrag, under 14 parallella sessioner. Med över 950 registrerade delegater, 65 medföljande samt utställare och arrangörspersonal blev det totala antalet personer över 1 100 från totalt 35 olika länder på alla kontinenter. Samtliga dessa siffror är rekord för en ICAS-kongress.

Till detta visades en stor utställning där produkter och aktiviteter presenterades av Saab, GKN, Boeing, Airbus, Clean Aviation, DLR och mindre företag. Utöver detta hade Innovair och FTF samarrangerat en svensk paviljong där FM/FMV/FOI, SARC, ACS och vissa SMF visade upp sitt deltagande i det nationella innovationssystemet. Ett speciellt ”speed mentor”-evenemang hölls också för att stimulera den framtida generationen av forskare och ingenjörer. Det följdes av ett uppskattat studentparty sponsrat av Saab.

Kongressen samplanerades mellan Innovair, Flyg- och rymdtekniska föreningen (FTF) och ICAS olika organ.

Allt som allt arrangerades mängder av bilaterala och multilaterala möten under kongressen, vilket är helt i linje med Innovairs arbete för internationalisering.

Stor samsyn om problem och lösningar …

Kongressen visade tydligt att de flesta aktörer, från hela världen, är överens om att tillgången till grön energi är av största vikt för att lösa flygets hållbarhetsfrågor. För de stora flygplan som totalt dominerar bränsleförbrukning och utsläpp finns det två sätt att lösa problemet: antingen genom grönt flytande väte eller genom nya hållbara flygbränslen (sustainable aviation fuels, SAF).

Ett annat viktigt budskap från kongressen, baserat på miljömätningar på plats, är att kol­dioxid bara bidrar med cirka en tredjedel av de totala utsläppen från flyget. De andra delarna är dikväveoxider och kondensstrimmor där de senare är dominerande.

För att nå det mycket utmanande målet om nettonollutsläpp till 2050 måste nästa generations flygplan finnas på marknaden redan runt 2035. Men flera av föredragen visade på att åtminstone halva fotavtrycket härrör från verksamheter som stödjer flygverksamheten. Avkarboniseringen av flyget är beroende av utvecklingen av infrastruktur, uppskalning av bränsleproduktion och både offentliga och privata investeringar.

Bedömningen av problembilden, och ägarskapet över lösningarna, behöver delas av fler aktörer i samsyn.

… på en mycket omtyckt kongress

Utfallet av kongressen ICAS 2022 är mycket positivt. Med Marcus Wallenberg som inledningstalare, statssekreteraren Emil Högbergs närvaro under öppningsceremoni och plenarföredrag, chefen för Saab Aeronautics, Jonas Hjelm, som moderator av en inbjuden session om militärt flyg med vice flygvapenchefen Tommy Petersson som inledare gav kongressen ett gott intryck av svensk samlad aktivitet och kompetens inom flygtekniken.

En sammanställning av de 297 inlämnade utvärderingsformulären visar att kongressen fick genom­gående mycket gott betyg av deltagarna avseende tekniskt program, kongressens arrangemang och det sociala programmet.

Ur formulären plockar vi några sköna citat: “Please host more conferences!!!!!!! Love you guys” respektive “Best congress I experienced”. Kongressens breda innehåll reflekteras i citatet “Maybe the programme was a bit too full this year”.

Även de omdömen som cirkulerar i sociala media är genomgående mycket positiva.

Anders Blom fick Guggenheim Award …

Kongressen inleddes med att Innovairs avgående programchef Anders Blom höll årets Daniel och Florence Guggenheim Award-föreläsning och därefter mottog motsvarande utmärkelse.

Motivering: ”ett erkännande för en livstid av enastående bidrag inom området för strukturintegritet och till nationellt och internationellt samarbete inom flygforskning.”

Anders Bloms prisföreläsning hittar du här och presentationen laddar du ned här.

… och Clean Sky 2 fick von Kármán-priset

Von Kármán Award for International Cooperation in Aeronautics gick den här gången till Clean Sky 2-programmet. Dess verkställande direktör Axel Krein tog emot priset tillsammans med Sabine Klauke (Airbus), Eric Dalbiès (Safran) och Marco Protti (Leonardo).

Läs mer här.

Premiär för digital ”förträff”

Ett helt nytt initiativ från ICAS i form av en digital workshop organiserades omedelbart före huvudkongressen med ett 50-tal deltagare som bjudits in baserat på innehållet i sina inskickade bidrag.

Resultatet av denna workshop, som handlade om ämnen som nya transportsätt, grönt flyg, multidisciplinär optimering och AI, presenterades på ICAS-kongressen för att visa upp denna nya samarbetsmöjlighet för alla deltagare.

Evenemanget planeras bli en permanent del av framtida ICAS-kongresser.

Det sociala programmet

Förutom det tekniska programmet bjöd ICAS 2022 på ett socialt program som innehöll en reception på söndagen, besök och buffé i stadshuset på måndagen, mentoring och studentparty på tisdagen, middag i Nobelmuseéet för ICAS programkommitté på onsdagen och kongressmiddag på Vasamuséet på torsdagen.

Efter kongressen arrangerades en resa till Linköping för besök hos Saab och Innovative Materials Arena (IMA).

Nästa kongress

ICAS 2022 blev en stor framgång och kommer att följas av ICAS 2024 i Florens, Italien och ICAS 2026 i Sydney, Australien.

Close Menu