Skip to main content
search

Nationell flyginnovation
– SMF Flyg

SMF Flyg är en aktivitet inom NFFP. Målsättningen är att stärka flygindustrins konkurrenskraft genom spetskompetens från små och medelstora företag (SMF) och att öka antalet högspecialiserade SMF som godkänns som leverantörer till flygindustrin.

Verksamheten drivs via produktionsarenorna Produktionstekniskt centrum och Compraser Labs som utvecklar och provar en gemensam arbetsmodell för att öka SMF-deltagandet i flygindustrins FoU-program. Avsikten är att förenkla samverkan mellan SMF och flygindustrin vid utveckling och demonstration av teknologier.

Mer information finns under länkarna till arrangemang inom SMF Flyg:

Medverkande SMF kan ses på denna Sverigekarta.

Kontaktpersoner

Close Menu