Skip to main content
search

Internationell flyginnovation
– AirTN

AirTN, som står för Air Transport Net,försöker hitta möjligheter till gemensam forskning som utan internationellt samarbete troligen inte skulle kunna ske, antingen beroende på finansiella eller tekniska begränsningar. 19 länder deltar med representanter som antingen kommer från ministerier eller forskningsfinansiärer (Sverige deltar genom Vinnova) och dessutom är EREA och Eurocontrol associerade till AirTN.

AirTN:s webbsajt, som finns här, ger information om europeiska flygteknikprogram, nationella och regionala program som rör flygteknik och de transnationella programmen rörande flygteknik.

Close Menu