Skip to main content
search

Nationella flygteknikaktörer
– Institut

FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut

FOI är Sveriges största forskningsorganisation och bildades 2001 genom sammanslagningen av FOA (Försvarets Forskningsanstalt) och FFA (Flygtekniska Försöksanstalten). FOI har totalt ca 1000 medarbetare.

Inom det flygtekniska området bedriver FOI forskning och tillämpad verksamhet inom främst grundläggande flygteknisk basteknik såsom konceptstudier, aerodynamik, aeroelasticitet, struktur- och materialteknik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys, styrning och navigering.

Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit. Swerea SICOMP medverkar i många forsknings- och utvecklingsprojekt med flyganknytning.

Arenan Compraser Labs i Linköping har etablerats i samverkan med Swerea SICOMP.

Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder.

Swerea IVF deltar i arbetet och etableringen av arenan Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan.

VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI är ett oberoende och internationellt forskningsinstitut inom transportsektorn. Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi samt transportsystem.

Close Menu