Skip to main content
search

Innovair showcase

Ett led i vårt arbete som strategiskt innovationsprogram är att visa upp den innovation som blir resultatet av våra ansträngningar. Därför publicerar vi löpande enbladiga PDF-filer med goda exempel från Innovairs verklighet.

Bladen, som synliggör svensk flyginnovation och har potential att skapa synergier mellan olika grenar inom vårt område, kommer att göra neddyk i alla våra fem insatsområden: produkt/tjänst/system, process/metod, aktör/organisation/infrastruktur, styrmedel/finansiering respektive vetenskap.

Laminärvinge

I framtiden blir flygplanen ”halare” i luften. Med laminärströmningsvingar av den typ som demonstrerats i BLADE sparas bränsle.

Banbrytande flygmotor

Nytt flygmotorkoncept öppnar dörren för markant sänkt bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Antikrock för flygplan

Obemannat flyg är på uppgång. Men om det ska få flyga i kontrollerat luftrum måste det kunna upptäcka faror och undvika kollisioner med minst samma säkerhet som dagens bemannade flyg.

Lätta motorstrukturer

Svensk teknik i marknadsledande flygmotorer skapar förutsättningar för lägre bränsleförbrukning.

Ny propellerteknik

Svensk flyginnovation arbetar med framtidens effektiva propellrar som kombinerar sänkt bränsleåtgång och minskade CO2-utsläpp med bibehållet lågt buller.

GaN

Galliumnitrid för flygradar

Svensk flyginnovation deltar i en europeisk satsning över tio år som nu resulterat i högpresterande elektronik för bland annat flyg- och spaningsradarer.

Fixturer i kolfiberkomposit

Det här lilla fyrmannaföretaget har med draghjälp från storföretagen skapat en produkt med ett potentiellt marknadsvärde på flera miljarder kronor per år.

Tillverkning med simulering

Avancerad tillverkning av detaljer som det ställs extrema krav på är något som inte alla klarar av. Brogren Industries klarar det, och skapar därmed större värde för svensk innovation är man tror vid första ögonkastet.

Avverkande bearbetning

Avverkande bearbetning inom flygteknisk produktion måste möta skyhöga krav. Tooltec levererar – och lever i symbios med övrig flyginnovation.

Laserbaserad bearbetning

Permanova, specialister på robotiserade lasersystem för metallbearbetning, har skapat förmåga att leverera till en av de mest krävande svenska industrigrenarna – flyget.

Avtal mellan EU och svenska regioner

Två svenska regioner har skrivit samförståndsavtal med EU-programmet
Clean Sky. Banbrytande, dörröppnande och nyttigt för all svensk innovation.

Strategiskt innovationsprogram

Sverige har alltid legat i framkant när det gäller teknikutveckling för samhällets bästa. Dessutom har vi en historiskt urstark flygteknisk förmåga. Om vi kombinerar dessa på rätt sätt kan vi skapa framtidens hållbara flyg. Och det är precis vad Innovair gör.

Mötesplats för innovationssystemet

Kongresser är ett utmärkt verktyg för samverkan, men når kanske inte alltid utanför avgränsade aktörsgrupper. Full effekt för innovationen fås först när samtliga innovationsaktörer är representerade. Innovair leder vägen.

Program för flygforskning

Ju högre upp i innovationskedjan man kommer, desto lättare är det att motivera finansiering av innovationsaktiviteter eftersom det finns affärer inom räckhåll. Men längst ned på grundforskningsnivå behövs en pålitlig partner: det nationella flygforskningsprogrammet.

Kritisk länk som skapar konkurrenskraft

Det finns ett verktyg som underlättar både industrialisering av akademiska framsteg och internationellt samarbete för svenska företag. Verktyget heter demonstratorprogram.

Flygtekniskt forskningscenter

SARC är ett svenskt akademiskt center för flygteknisk forskning som samordnar de lägre delarna av TRL-kedjan.

Close Menu