Innovair showcase

Ett led i vårt arbete som strategiskt innovationsprogram är att visa upp den innovation som blir resultatet av våra ansträngningar. Därför har vi nu börjat skapa enbladiga PDF-filer med goda exempel från Innovairs verklighet.

Bladen, som synliggör svensk flyginnovation och har potential att skapa synergier mellan olika grenar inom vårt område, kommer att göra neddyk i alla våra fem insatsområden: produkt/tjänst/system, process/metod, aktör/organisation/infrastruktur, styrmedel/finansiering respektive vetenskap.

BLADE

CleanSky laminärvinge

I framtiden blir flygplanen ”halare” i luften. Med laminärströmningsvingar av den typ som demonstrerats i BLADE sparas bränsle.

pw1000g

CleanSky motor

Svensk teknik i marknadsledande flygmotorer skapar förutsättningar för lägre bränsleförbrukning.

Ny propellerteknik

Svensk flyginnovation arbetar med framtidens effektiva propellrar som kombinerar sänkt bränsleåtgång och minskade CO2 -utsläpp med bibehållet lågt buller.

flexprop

Fixturer i kolfiberkomposit

Det här lilla fyrmannaföretaget har med draghjälp från storföretagen skapat en produkt med ett potentiellt marknadsvärde på flera miljarder kronor per år.

GaN

GaN

Galliumnitrid för flygradar

Svensk flyginnovation deltar i en europeisk satsning över tio år som nu resulterat i högpresterande elektronik för bland annat flyg- och spaningsradarer.

permanova

Laserbaserad bearbetning

Permanova, specialister på robotiserade lasersystem för metallbearbetning, har skapat förmåga att leverera till en av de mest krävande svenska industrigrenarna – flyget.