Skip to main content
search

Nationell flyginnovation
– Kompetenskluster

Ett arbete har inletts inom ramen för NFFPatt etablera kompetenskluster inom olika teknikområden och relaterade till Saab:s resp. GKN:s verksamheter. Målet är att vidareutveckla klusterverksamheten så att denna blir ett naturligt verktyg inom NFFP/Innovair för att driva flygforskning internationellt och med en bredare syn på verksamheten dvs samverkan mellan industri, SME, akademi och institut.

Här finns Saabs respektive GKN:s syn på klusterledarnas funktion och uppgifter.

Följande kompetenskluster har definierats:

Kluster och klusterledare inom Saab
(kontakt: fornamn.efternamn@saabgroup.com)

Kluster och klusterledare inom GKN
(kontakt:  fornamn.efternamn@gknaerospace.com)

 • Framdrivningssystem/Propulsion Systems
  Klusterledare: Anders Lundbladh
 • Turbomaskiner/Turbomachinery
  Klusterledare: Marcus Lejon
 • Livslängd/Lifing methods
  Klusterledare: Rebecka Karrin
 • Värdedriven utveckling/Value-driven development
  Klusterledare: Petter Andersson
 • Materialteknik (metalliska)/Metallic materials
  Klusterledare: Ceena Joseph
 • Produktionssystemutveckling/Manufacturing systems & processes
  Klusterledare: Produktionssystem och processer
 • Kompositer i flygmotorer/Composite materials
  Klusterledare: Adeline Kullerstedt
Close Menu